Aantal tienermoeders in Nederland daalt opnieuw

Cijfers CBS aantal tienermoeders 2017
11/12/2017 -
Categorie: Jong ouderschap

Vandaag verschenen de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het aantal tieners dat in 2016 een kind kregen. Opnieuw is een daling te zien. Het percentage meisjes in Nederland in de leeftijd van 15 tot 20 dat moeder wordt, is hiermee het laagst van alle landen van de Europese Unie. 

In 2016 kregen 1492 tieners in Nederland een kind. In 2015 kregen nog 1574 meisjes jonger dan 20  een kind. De meeste tienermoeders in 2016 waren 18 of 19 jaar, een klein deel (95 meisjes) was 16 jaar of jonger toen hun kind geboren werd. Ook in 2015 waren de meeste nieuwe tienermoeders (bijna 80 %) achttien of negentien jaar oud en 8 procent was jonger dan zestien.

De daling is al een aantal jaar waar te nemen. Begin deze eeuw waren er nog rond de 3500 tienermoeders. Dat kwam neer op 7 tot 8 moeders per duizend meisjes (in de leeftijd van 15 tot 20 jarigen). In 2016 is dit aantal met meer dan de helft afgenomen tot 3 per duizend meisjes.

Kleine toename moederschap bij meisjes met migratieachtergrond

Het aandeel tienermeisjes dat moeder wordt, is het hoogst bij meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond. Over het algemeen is ook hier een daling zichtbaar, behalve bij de meisjes met een overige niet-westerse achtergrond. Dit kan te maken hebben met de recente asielmigratie van Syrische en Somalische vluchtelingen. Dat zijn respectievelijk 43 (Syrisch) en 19 (Somalisch) op de duizend tienermeisjes met die migratieachtergrond.

Reden van de lage aantal tienermoeders 

Het geboortecijfer onder tieners in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. Binnen Europa is het alleen in Zwitserland, Denemarken en Zweden nog iets lager dan in ons land. De hoogte aantallen tienermoeders zijn te vinden in Bulgarije en in Roemenië. De mogelijke reden van het lage aantal in ons land is de goede voorlichting seksuele gezondheid op scholen, waarbij aandacht wordt besteed aan weerbaarheid, relaties en anticonceptie. Daarbij is er een goede toegang tot anticonceptiemiddelen, ook voor jongeren in Nederland. 

Niet altijd problematisch

Verreweg het grootste deel van de meisjes dat jong zwanger wordt weet goed haar weg te vinden als jonge moeder. Daarentegen zijn er ook gevallen waarbij de situatie niet goed is. Dan is maatwerk vereist en aanvullende hulp op het gebied van financiën, opleiding/werk, huisvesting en opvoeding gewenst. Vanuit de overheid is er extra geld beschikbaar gesteld. Fiom gaat aan de slag in samenwerking met Rutgers, JOOZ en Siriz om begeleiding aan tienerzwangeren en tienerouders daar waar nodig te verbeteren.

“Ondanks dat veel tienermoeders hun leven met een kind erbij goed op orde weten te krijgen, blijven zij wel de behoefte houden aan steun. Vooral steun van andere meiden die in dezelfde situatie zitten. Fiom ziet dit terug op tienermoeders.nl waar moeders actief contact met elkaar opzoeken en ervaringen uitwisselen op het forum.”

Meer informatie: