Aantal nieuwe tienermoeders daalt

07/04/2016 -
Categorie: Jong ouderschap

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vandaag cijfers gepubliceerd over het aantal tieners die in 2015 een kind hebben gekregen. Daaruit blijkt dat er steeds minder tieners moeder worden.

In 2015 kregen 1574 tienermeisjes een kind: 3,2 op de duizend meisjes onder de twintig. Een jaar eerder waren het er nog 3,7 op de duizend. In de jaren 60 van de vorige eeuw waren het er nog ruim 20 op de duizend.

Bijna 80 procent van de nieuwe tienermoeders in 2015 was achttien of negentien jaar oud en 8 procent was jonger dan zestien.

Bij meisjes van Antilliaanse en Surinaamse herkomst is het aantal nieuwe tienermoeders relatief nog altijd wat hoger, maar bij meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst zijn dat er inmiddels ongeveer evenveel als bij autochtone meisjes. Kregen in 2005 nog 11 op de duizend meisjes van Turkse herkomst een kind; tien jaar later waren dat er minder dan twee (1,7). Bij meisjes van Marokkaanse herkomst daalde het van 9,1 naar 2,3, net zoveel als bij autochtone meisjes.

Totaal aantal tienermoeders in Nederland toch licht gestegen

Hoewel de aanwas van tienermoeders een dalende trend laat zien, is het totaal aantal jonge moeders in Nederland op 1 januari 2015 wel licht gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Op 1 januari 2015 waren er in Nederland 2579 moeders van 19 jaar of jonger, in 2014 waren dat er 2429.  Een mogelijke verklaring is dat bij de cijfers over 'nieuwe tienermoeders' alleen wordt gekeken naar geboorten van kinderen in Nederland. Bij het totaal aantal tienermoeders in Nederland worden alle jonge moeders in Nederland geteld. Hieronder vallen ook tienermoeders die in het buitenland zijn bevallen en daarna in Nederland zijn gaan wonen.

Preventie en hulpverlening

Het geboortecijfer onder tieners in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. Binnen Europa is het alleen in Zwitserland en Denemarken nog iets lager dan in ons land. Mogelijke reden is de goede voorlichting seksuele gezondheid op scholen, waarbij aandacht wordt besteed aan weerbaarheid, relaties en anticonceptie. Ook het aantal abortussen onder tieners daalt. Dit is een indicatie dat het aantal ongewenste zwangerschappen onder tieners afneemt.

Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom: 'Niet alle tienerzwangerschappen zijn ongewenst of problematisch. Wel krijgt Fiom signalen uit de hulpverlening dat de problematiek rond tienermoeders complexer wordt. De jonge moeders zitten vaak in multi-probleem situaties. Het risico voor maatschappelijke uitval is bij deze groep hoog. Uit onderzoek blijkt dat tienermoeders en hun kind meer dan anderen risico lopen op problemen bij opgroeien en opvoeden. Daarom is het belangrijk om in te blijven zetten op preventie, voorlichting en hulp bij (onbedoelde) tienerzwangerschap.'

Meer cijfers, informatie over beleid rond tienermoeders en publicaties en onderzoeken op dit thema vind je in de kenniscollectie Jong Ouderschap.