Aantal adopties uit buitenland blijft afnemen

25/03/2013 -

Om verschillende redenen neemt het aantal interlandelijke adopties al jaren af. In 2012 is een dieptepunt bereikt, in dat jaar kwamen niet meer dan 488 buitenlandse kinderen naar Nederland om in een adoptiegezin opgenomen te worden.

Mogelijke redenen voor de afname van het aantal adopties lees je in het artikel op de website van Volkskrant van 23 maart 2013.