Aanmeldpunt voor afstand en adoptie geopend

aanmeldpunt-afstand-ter-adoptie
03/10/2019 -

Op maandag 30 september is op de conferentie ‘De stilte doorbroken’ het startsein gegeven voor een grootschalig verdiepend onderzoek naar de gang van zaken in Nederland rond afstand en adoptie in de periode 1956  - 1984. En naar de rol van betrokken organisaties en de sociale omgeving zoals familie en hulpverleners.
Tijdens de conferentie hebben afstandsmoeders en geadopteerden hun verhaal verteld en zijn zij in gesprek gegaan met de onderzoekers. De persoonlijke ervaringen worden meegenomen in het onderzoek.  

Aanmeldpunt afstand en adoptie

Als je zelf betrokken bent geweest bij afstand en adoptie in de jaren 1956 – 1984 kan je jouw verhaal delen bij het landelijke aanmeldpunt en deelnemen aan het onderzoek. 
De medewerkers luisteren naar jouw verhaal. Zij stellen aan de hand van een vragenlijst een aantal vragen. Ook maken zij aantekeningen van het gesprek.

Update: het aanmeldpunt is gesloten, aanmelden is niet meer mogelijk. Heb je vragen? Neem dan contact op met het ministerie van Justitie en Veiligheid via projectafstandenadoptie@minjenv.nl

Achtergrond van het onderzoek

Veel vrouwen deden tussen 1956 tot 1984 onder druk afstand van hun kind voor adoptie. Jarenlang heeft een groep afstandsmoeders aandacht gevraagd voor hun geschiedenis. Deze inspanningen leidden in 2014 tot een toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie om een verkennend onderzoek uit te laten voeren. Het onderzoeksrapport “Beklemd in de scharnieren van de tijd” werd in 2017 gepubliceerd. Het onderzoek gaf aanleiding tot het stellen van verdiepende vragen. Geadopteerden, afstandsmoeders, Fiom en de politiek hebben hun krachten gebundeld bij het aandringen op nader onderzoek.  Begin 2019 heeft de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, toegezegd een diepgaander onderzoek, een conferentie en een landelijke oproep te organiseren samen met betrokkenen. Het diepgaande onderzoek is nu van start gegaan en zal lopen tot eind 2020. 

Update: dit onderzoek is inmiddels gesloten. Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/aanmeldpuntafstandenadoptie

Meer lezen