Aandacht voor preventie en begeleiding kwetsbaar ouderschap

congres kwetsbaar ouderschap KNMG
12/04/2017 -

Het zelfstandig grootbrengen van een kind is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Een verslaving, psychische problematiek of een verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen het moeilijk maken een kind in een veilige omgeving te laten opgroeien. Voor deze kwetsbare groep ouders (en hun kinderen) kunnen zorgverleners een belangrijke rol vervullen. Op 4 april 2017 organiseerde Artsenfederatie KNMG het congres "Zorg om Kwetsbaar Ouderschap". Fiom was tijdens deze dag aanwezig om een workshop te verzorgen over preventie en begeleiding bij ongewenste tienerzwangerschap. Dit in samenwerking met partnerorganisatie Rutgers.

In kwetsbare situaties kunnen artsen en zorgverleners een belangrijke rol vervullen door mensen te ondersteunen. Op het congres kwamen vragen naar voren als 'Waar doe ik goed aan?', 'Hoe ver kun je gaan in je benadering?' en 'Welke aanpak werkt en hoe laat je ouders in hun waarde?'.

Aangrijpende verhalen

Het was een inspirerende dag waarbij goede voorbeelden van preventie aan bod kwamen. Ook deelden ervaringsdeskundigen -vaak aangrijpende- verhalen. Zowel de kwetsbare ouder als hun kind(eren) stonden centraal. Deze dag maakt duidelijk dat goede samenwerking belangrijk is waarbij de ruimte voor preventie (anticonceptie) vanuit het vrijwillige kader beter moet worden benut. Naar aanleiding van het congres verscheen een e-zine over Kwetsbaar Ouderschap.

Bekijk de presentatie van deze workshop en het overzicht met tools voor de zorgpraktijk.

Meer lezen

Kenniscollectie Jong Ouderschap
E-zine Kwetsbaar Ouderschap