6 op de duizend tienermeisjes zijn moeder

02/12/2011 -
Categorie: Jong ouderschap

In 2011 telde Nederland 3,2 duizend tienermoeders. Dit aantal moeders van 19 jaar of jonger was de laatste vier jaar nagenoeg stabiel. Aan het begin van deze eeuw nam het aantal tienermoeders nog flink toe, vooral in de jaren 2001 tot 2004. Hierdoor kwam het aantal tienermoeders in Nederland kortstondig uit op bijna 5 duizend. Vanaf 2004 daalde het echter, en deze daling is geleidelijk overgegaan in de huidige, stabiele situatie. De daling komt vooral doordat er minder niet-westers allochtone jonge meisjes moeder werden (De Graaf, 2010). In 2011 waren 6 op de Regionaal beeld van de jeugd 2011 duizend vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar moeder, tegenover nog ruim 10 op de duizend in de periode 2002–2004.

Het aandeel tienermoeders op de vrouwelijke bevolking van 15 tot 20 jaar is in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag groter dan gemiddeld in Nederland, respectievelijk 18, 10 en 11 op de duizend meisjes. Alleen Utrecht kende van de vier grote steden een relatief klein aandeel jonge moeders (4 op de duizend 15- tot 20-jarige meisjes). Waar de grote steden in het begin van deze eeuw echter ook nog het grootste aandeel jonge moeders hadden, was dat echter in 2011 niet meer zo. Zo waren in de gemeenten Delfzijl, Het Bildt en Oldambt zo’n 20 op de duizend meisjes moeder.

Bron: Regionaal beeld van de jeugd 2011