4 maanden helpdesk adoptienazorg

31/08/2018 -

Sinds vier maanden is de helpdesk voor volwassen geadopteerden open. Fiom heeft de afgelopen maanden verschillende telefoontjes en e-mails gehad, voornamelijk van  geadopteerden en soms ook van adoptieouders. Er blijken inderdaad veel vragen te zijn. 

Openen helpdesk

De aanleiding van het openen van de helpdesk (mei 2018) is dat er steeds meer misstanden aan het licht komen als het gaat om (interlandelijke) adoptie. Van foutieve registratie tot babyroof. Dit levert veel onduidelijkheid, vragen en emoties op bij (volwassen) geadopteerden in Nederland en hun adoptieouders. Zij blijven zitten met vragen omtrent hun eigen adoptie en hoe dit proces nu is verlopen. 

Dossierinzages

Een groot deel van de binnenkomende vragen zijn verzoeken tot dossierinzage. Inmiddels hebben 84 mensen een verzoek om (gratis) inzage in hun dossier gedaan. Opvallend is dat in de Flashdossiers (inmiddels 46 keer om inzage gevraagd) helaas zeer weinig tot geen rootsinformatie genoemd staat. De inzages worden begeleid door een Fiom hulpverlener waardoor mogelijke vragen waar de geadopteerde mee worstelt beantwoord kunnen worden. 

Erkenning en zoekmogelijkheden 

Veel geadopteerden die Fiom heeft gesproken geven aan het fijn te vinden hun verhaal te vertellen en een stukje erkenning te krijgen voor wat hen is overkomen. Andere onderwerpen die in het contact aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de manier van zoeken met behulp van (internationale) DNA-databanken en de mogelijkheid om bij de rechtbank de onderliggende stukken bij het adoptievonnis op te vragen. Wanneer geadopteerden niet de beschikking hebben over een (volledig) adoptiedossier, kan dit waardevolle informatie over de afstamming opleveren.  

Toekomst helpdesk 

Ook in de toekomst kunnen volwassen geadopteerden en hun (adoptie)ouders telefonisch terecht bij de helpdesk (088-1264999). De lijn is iedere woensdag geopend van 10.00-12.00 uur. Fiom hoopt hiermee de eerste prangende vragen te beantwoorden en de behoeften in kaart te brengen zodat we weten wat de hulpvragen zijn. Hiermee kunnen we onze dienstverlening in de toekomst richten op wat nodig is. Als er nog meer ondersteuning gewenst is dan wordt verwezen naar gespecificeerde hulpverleners. De helpdesk wordt ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Stichting Adoptievoorzieningen.  

Meer informatie