3e avond Verbonden door adoptie

11/04/2011 -

Op 27 april is de derde en laatste bijeenkomst van een cyclus van drie avonden over afstand en adoptie. ‘Adoptieouders’ is het onderwerp van deze avond. De avonden worden gegeven in het kader van het project Verbonden door Adoptie.

Verbonden door Adoptie

Bij afstand en adoptie zijn drie partijen betrokken, namelijk de afstandsouders, de geadopteerden en de adoptieouders. Samen vormen zij de adoptiedriehoek. Deze driehoek symboliseert de onlosmakelijke onderlinge verbintenis die ontstaat door afstand en adoptie. Het doel van het project is deze verbintenis bespreekbaar te maken en tot een beter begrip te komen voor elkaars positie, achtergronden en huidige situatie. Hierdoor kan herkenning voor elkaars pijn en verdriet toenemen.

Adoptieouders

Bij het adopteren en opvoeden van een adoptiekind krijgen adoptieouders te maken met specifieke vragen en onzekerheden. Hoe is de relatie met hun kinderen? Hoe verloopt de ontwikkeling van hun kinderen? Het verleden in relatie tot het hier en nu blijft een rol spelen in het leven van adoptieouders. Het vieren van een verjaardag van het geadopteerde kind is daarbij een mooi voorbeeld.

Opzet van de avond

De avond op 27 april begint met een inleiding door een adoptieouder. Hierna wordt het panel voorgesteld. Het panel bestaat uit vijf adoptieouders. Zij vertellen ieder hun eigen verhaal. Na een pauze volgt een uitwisseling/discussie tussen het panel en de zaal. Het doel van de avond is de verbintenis bespreekbaar maken tussen afstandsouders, geadopteerden en adoptieouders en tot een beter begrip te komen voor elkaars positie, achtergronden en huidige situatie.

Plaats, tijd en kosten

De avond vindt plaats van 20.00 tot 22.30 uur in De Koningshof te Veldhoven (zaal open vanaf 19.30 uur). De kosten bedragen € 8.50 per avond (inclusief een consumptie). Voor meer informatie kunt u bellen naar Fiom-bureau Eindhoven, telefoonnummer 040-2453335. Aanmelden kan via verbondendooradoptie@fiom.nl.