scheurblok-met-vragenlijst-anticonceptie_0

Een scheurblok met 50 vellen met vragenlijsten die voorafgaand aan een anticonceptieconsult ingevuld kunnen worden. Hierdoor wordt al nagedacht over de reeds gebruikte anticonceptie en de ervaringen daarmee, de arts kan hier vervolgens verder op ingaan tijdens het gesprek. Ook bevat ieder scheurblok 1 losse gesprekskaart voor de arts om erbij te houden.