Fiom coördineert het netwerk van organisaties waar vrouwen en mannen terecht kunnen voor een keuzehulptraject. Sinds 2019 worden alle keuzehulptrajecten door de partners in het netwerk anoniem geregistreerd en doorgegeven aan Fiom. Dit betreft onder andere de vorm van het gesprek (online/op locatie), leeftijd, is er een partner, zwangerschapsduur, eerdere ongewenste zwangerschappen en of er sprake is van dwang of drang. Fiom vertaalt deze data naar een jaarlijkse factsheet. 

Hiermee wordt inzicht geboden in de omvang en achtergrond van de groep vrouwen en mannen die te maken hebben met ongewenste zwangerschap en daarvoor hulp zoeken in de vorm van een keuzehulptraject.