Verloskundigen

Als verloskundige heb je soms ook te maken met zwangerschappen die onbedoeld zijn. Hierdoor speel je automatisch een rol in het besluitvormingsproces over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. Daarnaast heb je de taak om met cliënten te bespreken wat na de bevalling passende anticonceptie is om een volgende (onbedoelde) zwangerschap te voorkomen.

Het gesprek hierover aangaan, bijvoorbeeld met cliënten met een andere culturele achtergrond, kan lastig zijn. Onderstaande tools en trainingen helpen je hierbij.