Beleidsbepalers

Tienerouders hebben vaak veel zorg en ondersteuning nodig. Vanuit hun omgeving, maar ook van hulpverlening en gemeente. Denk daarbij aan intensievere prenatale zorg en opvoedingsondersteuning, maar ook aan huisvesting, uitkeringen en psychosociale hulp.

Daarbij zie je de problematiek vaak van generatie op generatie overgaan. Het loont dus om als gemeente in te zetten op preventie.