Leidraad huisartsen OZ.jpg

Fiom heeft, in samenwerking met VWS, de SeksHAG van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Rutgers de Leidraad Ongewenste Zwangerschap opgezet. In de leidraad (PDF, 2023) zijn de stappen opgenomen die een huisarts bij de begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen moet en kan zetten en waaraan gedacht moet worden. In de herziene versie van 2023 is er meer aandacht voor anticonceptiecounseling en de verwijzingen zijn geactualiseerd. 

Veel huisartsen krijgen een paar keer per jaar met een onbedoelde zwangerschap te maken. Dit is zeer ingrijpend voor de vrouw en het keuzeproces daarover kan complex zijn. Het is daarom belangrijk om de vrouw zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden in het keuzeproces omtrent deze onbedoelde zwangerschap. Daarnaast heeft de huisarts een belangrijke rol bij preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschap en de nazorg bij een (herhaalde) zwangerschapsafbreking.