Cijfers en feiten

Er is geen onderzoek dat laat zien hoe vaak een late ontdekking van de zwangerschap voorkomt in Nederland. Een onverwachtse bevalling komt naar schatting 0 tot 2 keer per jaar voor in elk groot ziekenhuis legt hoogleraar verloskunde Jan Nijhuis uit in een artikel van RTL nieuws

Buitenlands onderzoek

Buitenlands onderzoek1 geeft aan dat 1 op de 475 vrouwen hun zwangerschap pas ontdekt bij 20 weken of meer. Ook concludeert men in dat onderzoek dat 1 op de 2500 vrouwen in de moderne westerse wereld een onverwachtse bevalling heeft. Bij de ongeveer 170.000 geboortes per jaar in Nederland zou dit gaan om elk jaar rond de 68 vrouwen.

1 M. Rautelin, Cryptic Pregnancies and their Legal Consequences in Pre-Modern Finland (2015). Social History of Medicine, Volume 28, Issue 4, November 2015, Pages 663–685, Published by Oxford University Press on behalf of the Society for the Social History of Medicine.

Onderzoek van Fiom

Elk jaar zijn er gemiddeld 60 vrouwen in Nederland die overwegen hun kind af te staan ter adoptie. Een deel van hen heeft de zwangerschap pas laat in de gaten. In 2018 ontdekken 22 vrouwen met een voornemen tot afstand de zwangerschap als ze 30 weken of meer zwanger zijn (38.6%,) en 5 vrouwen pas vlak voor of tijdens de bevalling (8.8%).

Vanuit de ervaring van hulpverleners weten we dat deze vrouwen vaak worstelen met onbegrip en oordelen vanuit de omgeving. Een late ontdekking van de zwangerschap kan een reden zijn om afstand te overwegen, tegelijk leidt het lang niet altijd tot die keuze. Van de 22 vrouwen in 2018 die de zwangerschap ontdekken als ze al 30 weken of meer zwanger zijn en afstand overwegen, doen er 9 afstand ter adoptie (40.9%).

Bron: De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie 2018 (LATAR)

Voorkant LATAR 2018