Je leeftijd

Je leeftijd is belangrijk bij de keuzes die je kan maken. In de wet staat dat een minderjarige niet zelf beslissingen mag nemen over medische behandelingen en juridische zaken zoals voogdij. Hieronder lees je meer informatie hierover als je abortus overweegt.

Abortus?

Overweeg je een abortus? Dan is in de wet bepaald of je daarvoor toestemming nodig hebt van je ouders of voogd. Dat hangt af van je leeftijd.

Ben je onder de 12 jaar?

Dan heb je voor een abortus de toestemming nodig van je ouders. 

Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud?

Dan heb je in principe de toestemming nodig van je ouders. Als de behandeling ‘kennelijk nodig is’ (door spoed of bijzondere omstandigheden) is deze toestemming niet vereist. Als je ouders geen toestemming geven en je wilt nog steeds een abortusbehandeling, dan is dat in sommige gevallen mogelijk. Je kunt dit bespreken met de abortusarts. 
 

Ben je tussen de 16 en 18 jaar oud?

Dan heb je geen toestemming nodig van je ouders. Soms, als men vindt dat je zelf niet goed in staat bent om te bepalen wat goed voor je is, is er wel toestemming nodig van je ouders.
 

Vanaf 18 jaar

Je bent meerderjarig en dus neem je zelf beslissingen over medische behandelingen.