Jouw mogelijkheden

Gezien de duur van je zwangerschap, heb je de volgende mogelijkheden: 

Indien je ervoor kiest de zwangerschap af te laten breken, is de duur van je zwangerschap bepalend voor de mogelijkheden die je hebt. Sinds 1 januari 2023 geldt een flexibele bedenktijd bij abortus. Dat houdt in dat je in samenspraak met de abortusarts bepaalt hoeveel bedenktijd je nodig hebt om tot een weloverwogen en eigen besluit te komen. Dit kan 0 dagen zijn, maar ook 10 dagen als dit jou helpt. Je kunt je direct bij de abortuskliniek melden. Vind je het prettiger eerst een gesprek met jouw huisarts te hebben, dan kan dat ook.

We raden je aan om iemand in vertrouwen te nemen. Iemand die je kan helpen en met je mee kan denken, zodat je er niet alleen voor staat.

Wil je hulp bij het nemen van een besluit? Ga dan naar de online keuzehulp

Terug naar Check mijn mogelijkheden

Meer informatie over jouw mogelijkheden

Zelf opvoeden

Wat kun je verwachten als je besluit de zwangerschap uit te dragen en je kind zelf op te voeden?Lees meer

Meer weten

Pleegplaatsing

Pleegzorg is een mogelijkheid als je onbedoeld zwanger bent en door omstandigheden nu niet in staat bent om je kind zelf op te voeden. Wat zijn de mogelijkheden in dit geval?Lees meer

Meer weten

Abortus

Het besluit om je zwangerschap af te breken is ingrijpend. Wat speelt mee als je kiest voor abortus en waar kan je hulp vinden bij je besluit? Lees meer

Meer weten