Vlak na de geboorte

Vlak na de geboorte van je kind zijn er een hoop dingen die je moet regelen of waar je rekening mee moet houden. We hebben de belangrijkste zaken hieronder voor je verzameld. 

Aangifte van de geboorte van je kind

Het aangeven van de geboorte van je kind betekent dat je je kind inschrijft bij de gemeente waar het kind geboren is. Dat is verplicht. De aangifte moet binnen drie werkdagen na de bevalling geregeld zijn. Zaterdagen, zondagen en algemene feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn. Informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

baby-geboorte-aangifte-van-kind-zelf-opvoeden-ongewenste-zwangerschap-fiom

Achternaam van je kind

Ben je niet getrouwd en is het kind niet erkend? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als je vriend het kind wel erkent, kunnen jullie kiezen welke achternaam jullie kind krijgt. Die van jou of van hem. Deze keuze geldt dan ook automatisch voor de eventuele volgende kinderen die bij jullie geboren worden. Informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Erkenning van je kind

Ben je niet getrouwd? Je vriend kan, ook als hij niet de biologische vader is, toch officieel het vaderschap van je kind op zich nemen. Dit wordt het erkennen van het kind genoemd. Je kind kan tijdens de zwangerschap en na de geboorte erkend worden.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid
 

erkenning-kind-vaststelling-vaderschap-zwanger-baby-informatie-na-geboorte-fiom

Vaststelling van het vaderschap

Ontkent de vader dat hij de verwekker is van je kind? Of is hij overleden voor hij je kind heeft kunnen erkennen? En wil je toch dat er een familieband ontstaat tussen hem en je kind? Dan kun je een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aanvragen bij de rechtbank. Dit kan alleen met de hulp van een advocaat, binnen vijf jaar na de geboorte van je kind. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid
 

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is het recht én de plicht van de ouder om zijn of haar kind op te voeden en te verzorgen.
 
Als je gezag hebt over je kind, dan:
  • ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind tot het 21 jaar is.
  • heb je bijna altijd een onderhoudsplicht (je bent dus verplicht om de kosten van levensonderhoud te betalen).
  • ben je de wettelijke vertegenwoordiger.
  • beheer je het geld en de spullen van je kind.
Meer informatie op de website van de Rijksoverheid
 

Voogdij

Voogdij is het gezag dat niet door de ouders, maar door iemand anders wordt uitgeoefend.
De voogd kan een familielid, vriend of kennis zijn of een persoon die werkt bij een voogdij-instelling.
De voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind. Hij of zij hoeft dit niet zelf te doen. Ook hoeft de voogd niet zelf het levensonderhoud van je kind te betalen.
De voogd is wettelijk vertegenwoordiger van je kind en beheert het vermogen van je kind. De voogd wordt benoemd door de rechtbank.
 
Als je nog geen 16 jaar bent, krijgt je kind altijd een voogd toegewezen. De voogdij eindigt als jij meerderjarig wordt of als je op je 16e door de kinderrechter meerderjarig wordt verklaard.
Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid

Contact met je ex en recht op omgang

Als je gescheiden bent en je kind is aan jou toegewezen, dan heeft de vader het recht om met zijn kind om te gaan. De vader heeft ook het recht om geïnformeerd te worden over en betrokken te worden bij belangrijke zaken die met je kind te maken hebben. Ook als je niet getrouwd bent geweest.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

vader-zoon-recht-op-omgang-ex-informatie-ongewenst-zwanger-opvoeden-fiom

Voor kinderen is het belangrijk dat ze hun beide ouders leren kennen. Ook als jullie als ouders niet meer goed met elkaar kunnen opschieten. Probeer toch altijd te kijken of er contact mogelijk is. Soms kan het handig zijn om daarin je (groot)ouders of andere familieleden of vrienden te laten bemiddelen.
Je kunt ook hulp vragen bij Jeugdzorg Nederland of bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 

Testament

Een testament is misschien niet iets waarmee je je nu al bezighoudt. Maar het is wel belangrijk. Want wat gebeurt er met je kind als jij er niet meer bent om voor hem of haar te zorgen?
 
In een testament kun je laten vastleggen wie er voor je kind gaat zorgen als jij er niet meer bent. Dit kun je doen vanaf je 16e jaar. Je geeft hierin aan wie er voogd moet worden van je kind. Dat is natuurlijk iemand aan wie je dat gevraagd hebt en die dat ook wil zijn. Je hebt de keuze om één of meer voogden aan te wijzen in je testament.
 
Als je niets hebt geregeld en jij overlijdt voordat je kind meerderjarig is, beslist de rechter wie de voogdij krijgt.
 
Om een testament te laten maken, moet je naar de notaris.
 

Meer informatie

Heb je vragen over welke juridische regels voor jou gelden? Neem dan contact op met één van de Juridische Loketten. Je kunt via hun telefoonnummer 0900-8020 soms al meteen een antwoord krijgen op je vraag.  Of je hoort van hen waar het dichtstbijzijnde loket is gevestigd.
 
Je kunt ook kijken op de website van het Juridisch Loket, op www.notaris.nl of bellen met de Jurofoon: 0900-1411
 
Op onze website Tienermoeders is ook veel informatie te vinden voor jonge ouders, opa's en oma's en professionals.