Kinderopvang

Als je naast het opvoeden van je kind ook werkt, naar school gaat, studeert of om een andere reden door verplichtingen soms niet voor je kind kunt zorgen, kun je je kind naar de kinderopvang brengen.

Kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De openingstijden zijn per kinderopvang anders. Als je kind naar de basisschool gaat kun je gebruik maken van bijvoorbeeld Buitenschoolse opvang (BSO). Voor meer informatie, kijk op de website van de Rijksoverheid.  
 

De Wet Kinderopvang

Onder deze wet vallen kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. In de wet wordt geregeld dat de kosten voor kinderopvang verdeeld worden tussen ouders, werkgevers en de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.  
 

Vormen van kinderopvang

Een instelling voor kinderopvang biedt:
  • deskundige opvang van kinderen als jij er niet bent
  • een speelplek voor kinderen
  • begeleiding van de ouders
Als je gebruik wilt maken van kinderopvang, moet je je kind op tijd aanmelden. Je kunt je kind vaak al tijdens de zwangerschap inschrijven.