Huisvesting

Woon je met je kind bij je ouders, dan is het goed om duidelijke afspraken te maken. Ben je op zoek naar een eigen woonruimte? Je kunt terecht bij verschillende instanties.

Als je met je kind bij je ouders woont, is het verstandig om goede afspraken met elkaar te maken over: samen opvoeden, oppassen, huisregels en geld. Bespreek ook met elkaar in hoeverre jij zelfstandig wilt zijn.

Zelfstandig wonen

Als je zelfstandig wilt wonen, zijn er verschillende manieren om woonruimte te huren, namelijk via een woningbouwvereniging en een bemiddelingsbureau.
 

Woningbouwvereniging

Veel huurwoningen worden beheerd door woningbouwverenigingen of -stichtingen. Om in aanmerking te komen voor zo’n woonruimte, is het zaak je zo snel mogelijk in te schrijven bij de plaatselijke woningbouwvereniging(en).
Of je een woning krijgt toegewezen, is afhankelijk van enkele voorwaarden, zoals duur van de inschrijving, inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling. De regels voor toewijzing zijn overal verschillend. Informeer hoe dat bij jou in de buurt is geregeld.
 

Bemiddelingsbureau

In diverse steden vind je verschillende commerciële bureaus die bemiddelen bij het zoeken van een woning. Bij zo’n bureau moet je vaak geld betalen bij inschrijving of wanneer je een woning krijgt toegewezen. Informeer ook naar de voorwaarden voor toewijzing van een woning.
 
Soms heb je recht op huurtoeslag. Of op een urgentieverklaring, waardoor je eerder in aanmerking komt voor een woning. Dit verschilt per gemeente en is vaak lastig.