Als je besloten hebt om je kind zelf op te voeden, kan er veel op je af komen. Je hebt misschien veel vragen en moet een hoop regelen. Hoe zit het met je rechten en plichten, zoals de achternaam van je kind, voogdij, contact met je ex en omgangsrechten en het testament?  

Zelf opvoeden - Je rechten en plichten bij zelf opvoeden.jpg

Achternaam van je kind 

Ben je niet getrouwd en is het kind niet erkend? Dan krijgt het kind automatisch jouw achternaam. Als je vriend het kind wel erkent, kunnen jullie kiezen welke achternaam jullie kind krijgt. Die van jou of van hem. Deze keuze geldt dan ook automatisch voor de eventuele volgende kinderen die bij jullie geboren worden. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Voogdij 

Voogdij is het gezag dat niet door de ouders, maar door iemand anders wordt uitgeoefend. 

  • De voogd kan een familielid, vriend of kennis zijn of een persoon die werkt bij een voogdij-instelling. 

  • De voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind. Hij of zij hoeft dit niet zelf te doen. Ook hoeft de voogd niet zelf het levensonderhoud van je kind te betalen. 

  • De voogd is wettelijk vertegenwoordiger van je kind en beheert het vermogen van je kind. 

  • De voogd wordt benoemd door de rechtbank. 

Als je nog geen 16 jaar bent, krijgt je kind altijd een voogd toegewezen. De voogdij eindigt als jij meerderjarig wordt of als je op je 16e door de kinderrechter meerderjarig wordt verklaard. 

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid

Contact met je ex en recht op omgang 

Als je gescheiden bent en je kind is aan jou toegewezen, dan heeft de vader het recht om met zijn kind om te gaan. De vader heeft ook het recht om geïnformeerd te worden over en betrokken te worden bij belangrijke zaken die met je kind te maken hebben. Ook als je niet getrouwd bent geweest. 

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.  

Voor kinderen is het belangrijk dat ze hun beide ouders leren kennen. Ook als jullie als ouders niet meer goed met elkaar kunnen opschieten. Probeer toch altijd te kijken of er contact mogelijk is. Soms kan het handig zijn om daarin je (groot)ouders of andere familieleden of vrienden te laten bemiddelen. 

Je kunt ook hulp vragen bij Jeugdzorg of bij de Raad voor de Kinderbescherming

Testament 

Een testament is misschien niet iets waarmee je je nu al bezighoudt. Maar het is wel belangrijk. Want wat gebeurt er met je kind als jij er niet meer bent om voor hem of haar te zorgen? 

In een testament kun je laten vastleggen wie er voor je kind gaat zorgen als jij er niet meer bent. Dit kun je doen vanaf je 16e jaar. Je geeft hierin aan wie er voogd moet worden van je kind. Dat is natuurlijk iemand aan wie je dat gevraagd hebt en die dat ook wil zijn. Je hebt de keuze om één of meer voogden aan te wijzen in je testament. 

Als je niets hebt geregeld en jij overlijdt voordat je kind meerderjarig is, beslist de rechter wie de voogdij krijgt. Om een testament te laten maken, moet je naar de notaris.