In 2016 kregen 1492 tieners in Nederland een kind: 3 op de duizend meiden onder de twintig jaar. Dit is minder dan in 2015, toen het nog 3,2 op de duizend was. Het aantal tienermoeders neemt al jaren af. In totaal waren er op 1 januari 2017 in Nederland 2078 moeders jonger dan 20 jaar. In januari 2016 waren dat er 2214 en in januari 2015 waren dat er 2579. Dit aantal in 2015 is hoger, omdat hier ook tienermoeders bij zitten die al voor 2015 zijn bevallen. Wereldwijd gezien heeft Nederland één van de laagste geboortecijfers onder tieners.

Tienermoeders (bron: CBS)

cijfers-tienermoederschappen-2016-zt

Culturele achtergrond speelt een rol bij geboortecijfer jonge moeders

Als gekeken wordt naar de culturele achtergrond van de jonge moeders, valt op dat het aandeel tienermeisjes dat moeder wordt het hoogst is bij meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond. Over het algemeen is hier ook in 2016 een daling zichtbaar, behalve bij de meisjes met een overige niet-westerse achtergrond. Dat houdt waarschijnlijk verband met de recente asielmigratie vanuit Syrië en Somalië.

Tienermoeders naar migratieachtergrond (bron: CBS)

culturele-achtergrond-tienermoeders-2016-zt

In 2015 was het aantal nieuwe tienermoeders bij meisjes van Antilliaanse en Surinaamse herkomst relatief nog altijd wat hoger. Bij meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst waren dat er inmiddels ongeveer evenveel als bij autochtone meisjes. Kregen in 2005 nog 11 op de duizend meisjes van Turkse herkomst een kind; tien jaar later waren dat er minder dan twee (1,7). Bij meisjes van Marokkaanse herkomst daalde het van 9,1 naar 2,3, net zoveel als bij autochtone meisjes.

Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat meer informatie over deze cijfers en de culturele achtergrond van tienerouders.

Meer informatie over jonge moeders (per regio)

  • Op de jeugdmonitor (van het CBS) staat het aantal jonge moeders in Nederland in de afgelopen jaren weergegeven
  • Het aantal jonge moeders per gemeente is zichtbaar via Local Focus (cijfers over 2015)
  • Factsheet tienerzwangerschappen in Nederland (Rutgers, 2014)
  • ‘Kinderen in tel’ is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief. Elk jaar brengen zij een publicatie uit. De meest recente publicatie is het databoek van 2014. Vanaf pagina 86 staat een artikel over het thema jonge moeders.
  • Samenvatting 'Seks onder je 25e' (Rutgers, 2017)
  • De website Waarstaatjegemeente.nl, geeft van iedere Nederlandse gemeente de cijfers en statistieken weer van verschillende maatschappelijke thema’s, waaronder tienermoeders.