Jong ouderschap wordt in veel gemeentelijke statistieken omschreven als: "Een jonge moeder* is een meisje dat haar eerste kind voor haar twintigste heeft gekregen". Fiom en andere hulpverleningsinstellingen hanteren in de praktijk een andere grens: "Kwetsbare jonge moeders tot en met 23 jaar". Het gaat dan om jonge vrouwen die gezien hun ontwikkeling, achtergrond en/of problematiek veel overeenkomsten hebben met de jonge moeders beschreven in de statistieken.

Een vader, moeder en kind op bed

Preventie en hulpverlening

Het geboortecijfer onder tieners in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. Binnen Europa is het alleen in Zwitserland en Denemarken nog lager. Mogelijke reden is de goede voorlichting seksuele gezondheid op scholen, waarbij aandacht wordt besteed aan weerbaarheid, relaties en anticonceptie. Ook het aantal abortussen onder tieners daalt. Dit is een indicatie dat het aantal ongewenste zwangerschappen onder tieners afneemt.

Niet alle tienerzwangerschappen zijn ongewenst of problematisch. Wel krijgt Fiom signalen uit de hulpverlening dat de problematiek rond tienermoeders complexer wordt. Met name bij jonge moeders die uit multi-probleem situaties komen. Het risico voor maatschappelijke uitval is bij deze groep hoog. Uit onderzoek blijkt dat tienermoeders en hun kind meer dan anderen risico lopen op problemen bij opgroeien en opvoeden.

*Waar jonge moeder staat kan ook jonge vader gelezen worden. Echter, in de praktijk zijn de jonge vaders minder vaak in beeld dan de moeders.

Standpunt Fiom bij jong ouderschap

Fiom ziet het als haar taak om haar expertise op het gebied van jong ouderschap over te dragen aan professionals die jonge moeders begeleiden. Fiom blijft haar kennis over deze doelgroep ontwikkelen, zodat accurate (kennis)informatie over jong ouderschap in Nederland beschikbaar blijft. Begeleiding, beleid en zorg rondom de doelgroep jonge ouders kan hierop worden doorontwikkeld.

Daarnaast is Fiom de toegangspoort op het gebied van ongewenste zwangerschap, waaronder jong zwangerschap en jong ouderschap. Zowel voor professionals als voor (aanstaande) jonge ouders. Om die reden is in 2015 een landelijk netwerk van professionals die werken met jonge (aanstaande) moeders opgezet. 

In 2014 heeft Fiom extra projectsubsidie ontvangen voor de periode van drie jaar voor de onderdelen ongewenste zwangerschap en jong ouderschap. 

Meer weten?

zelf-opvoeden

Nieuws over jong ouderschap

Regelmatig is er nieuws over jong ouderschap. Een verzameling van dit nieuws kun je lezen op onze website.

Nieuws over jong ouderschap

Het verhaal van een tienermoeder

Het verhaal van een tienermoeder