Ongewenst zwanger - Zwanger, wat nu.jpg

Deze map bestaat uit twee onderdelen. In deel 1 staan richtlijnen voor het realiseren van een centraal ontmoetings- en coördinatiepunt voor jonge moeders en hun kinderen. Deel 2 is de methodiekbeschrijving voor het werken met jonge moeders “Hoe doe jij dat? Nou gewoon!”.

Samenvatting

Deel 1:

Lees hier waarom jonge moeders (en hun kinderen) het best geholpen kunnen worden volgens een bepaalde benadering. De problemen van jonge moeders (en vaders) zijn vaak complex. Ze zitten nog volop in hun ontwikkeling en ze krijgen te maken met een groot aantal verantwoordelijkheden en een veelheid aan instellingen. In de map wordt uitgelegd welke vier stappen nodig zijn om een centraal ontmoetings- en coördinatiepunt voor jonge moeders op te zetten:

 • Initiatief nemen en oriënteren
 • ontwerpen;
 • realiseren;
 • evalueren en bijstellen

Verder bevat het eerste deel van de map drie bijlagen met:

 • Voorbeeldprojecten;
 • activiteitenaanbod;
 • verschillende groepen met hun mogelijke leerdoelen

Deel 2 Methodiekbeschrijving

In het tweede deel van de map is de methodiekbeschrijving “Hoe doe jij dat? … Nou gewoon!” te vinden. Dit deel is opgebouwd uit vier hoofdstukken met:

 • Een beschrijving van de doelgroep;
 • de begeleiding van jonge moeders;
 • de basishouding bij deze begeleiding;
 • de methode oplossingsgerichte aanpak.

Ook in bij dit gedeelte van de map zitten twee bijlagen met:

 • Informatie over de verschillende leefgebieden van de jonge moeder met de bijbehorende begeleidingsdoelen;
 • twee formulieren die gebruikt kunnen worden bij het oplossingsgericht werken.