In dit artikel staat meer informatie over de wet- en regelgeving die geldt bij ongewenste zwangerschap. 

Vrouw aan tafel met papieren

Wetten 

Het wettelijk kader rond abortusbehandelingen biedt uitgangspunten voor het handelen. Er zijn twee wetten van belang.

1. De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ)
2. De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

WAZ
In de WAZ is een aantal voorschriften opgenomen die door middel van een vergunningenstelsel worden gehandhaafd. Dit stelsel heeft drie doeleinden, die hieronder worden toegelicht. In de WAZ is (nog) geen specifieke informatie opgenomen over minderjarigen. Fiom neemt de WGBO als aanvullend uitgangspunt en heeft dit vertaald naar de Fiom-hulpverlening en trainingen.

  • Het waarborgen van een zorgvuldige besluitvorming, voorlichting en nazorg bij zwangerschapsafbreking, met het oog op zowel de rechtsbescherming van het ongeboren menselijk leven als op het recht van de vrouw op hulp bij een ongewenste zwangerschap.
  • Het waarborgen van de kwaliteit van de medische behandeling.
  • Het weren van commerciële praktijken.

Kamerbrief

In de afgelopen jaren stond in verschillende kabinetten de zorg rondom onbedoelde (tiener)zwangerschappen op de agenda. In 2018 volgde een kamerbrief met het '7-puntenplan'. 

In deze brief presenteert staatssecretaris Blokhuis de belangrijkste onderdelen uit het 7-puntenplan dat door het ministerie en veldpartijen is opgesteld. Het volledige plan van aanpak voor preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen is te downloaden via de website van de Rijksoverheid.