21/06/2022

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel om de verplichte bedenktermijn bij abortus om te zetten naar een flexibele bedenktijd. Door de verplichte bedenktermijn van vijf dagen moesten vrouwen, die al zeker waren van hun besluit, hun ongewenste zwangerschap onnodig langer dragen. Eline Dalmijn, programmamanager ongewenste zwangerschap bij Fiom, vindt het een goede ontwikkeling omdat er nu meer maatwerk mogelijk is voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

Meer maatwerk voor vrouwen 

Het nemen van een besluit over een ongewenste zwangerschap is een heel persoonlijk proces dat niet iedereen in hetzelfde tempo doorloopt, aldus Eline Dalmijn. “De één weet meteen dat zij de zwangerschap wil afbreken, de ander twijfelt of heeft meer tijd nodig om tot een besluit te komen. Vaak denken vrouwen al langer dan vijf dagen na voordat zij kiezen voor abortus; bijna 45% neemt meer dan 10 dagen bedenktijd. De bedenktijd zoals deze in de wet was vastgelegd, ging echter pas in op het moment dat de vrouw haar keuze voor abortus bij een arts kenbaar maakte. Dat kon in de behandelkeuze problemen opleveren, bijvoorbeeld omdat zij door de verplichte bedenktijd de grens van 9 weken zwangerschap overschrijdt en dan niet meer voor een abortuspil kon kiezen. Maar ook omdat het emotioneel en soms ook fysiek zwaar kan zijn als een vrouw al overtuigd is van haar besluit. Het onnodig wachten op behandeling en de emotionele last die daarbij komt kijken voor vrouwen die zeker zijn van hun keuze, wordt met dit besluit van de Eerste Kamer weggenomen.”  

Bedenktermijn op maat 

Voordat een zwangerschapsafbreking plaatsvindt, toetst een arts altijd met de vrouw of dit besluit weloverwogen en vrijwillig is genomen. Artsen gaan zorgvuldig om met eventuele twijfels als het gaat om de afbreking van een zwangerschap. De helft van de vrouwen bezoekt op dit moment eerst de huisarts voordat zij naar een abortusarts gaat. Een huisarts zit vaak dichtbij huis en al bekend bij de vrouw. Pas na het bezoek aan de huisarts of abortusarts ging de vijf dagen bedenktijd in. De verplichte bedenktijd komt nu te vervallen en maakt plaats voor een bedenktijd op maat, die de vrouw en arts samen bepalen.  

E-learning huisartsen  

Een vrouw kan zelf kiezen of ze eerst naar de huisarts gaat of direct naar de kliniek. Waar de vrouw ook heen gaat voor hulp, het is belangrijk dat zij overal dezelfde zorg krijgt aangeboden. Ook als het gaat om het bepalen van waar zij zit in haar keuzeproces en of zij nog bedenktijd nodig heeft. Om huisartsen - naast de bestaande ‘Leidraad Onbedoelde Zwangerschap’ - hierin nog beter te ondersteunen, ontwikkelt Fiom op dit moment een e-learning. Zo kunnen zij een ongewenst zwangere vrouw ondersteunen in haar keuzeproces en zo nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde keuzehulp. De verwachting is dat de e-learning in het najaar beschikbaar is.   
 
Heb je op dit moment te maken met een ongewenste zwangerschap en twijfel je over jouw keuze? Op zwangerwatnu.nl vind je gratis keuze-oefeningen voor vrouwen en mannen. ​Met vragen en informatie over onbedoelde zwangerschap, kun je 24 uur per dag contact opnemen met het informatiepunt onbedoelde zwangerschap via 0800-6160. Wil je graag in gesprek met een gespecialiseerde hulpverlener? Dan kan dat ook. Bel Fiom 088 126 4900 of chat via infopuntonbedoeldzwanger.nl. In onderstaande checklist lees je een aantal tips die wellicht helpend zijn om goed voorbereid het gesprek aan te gaan met je (huis)arts. 

Checklist abortus