Onopgemerkte zwangerschap.jpg

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie (NTOG) besteedde in maart 2024 aandacht aan het onderzoek van Fiom over onopgemerkte zwangerschappen. Het onderzoek richtte zich op vrouwen die hun zwangerschap pas ontdekten na 30 weken. Annick van Brouwershaven en Astrid Werdmuller van Fiom delen in het artikel aanwijzingen hoe de begeleiding bij een onopgemerkte zwangerschap zo goed mogelijk kan aansluiten bij de behoeftes.

Onopgemerkte zwangerschappen worden vaak niet goed begrepen en kunnen leiden tot vooroordelen en stigmatisering, zoals het toeschrijven van de late ontdekking aan psychische problemen, een verstandelijke beperking, overgewicht of het bewust ontkennen van de zwangerschap. Fiom benadrukt de noodzaak van meer begrip voor deze situatie en pleit voor zorg die aansluit bij individuele behoeften. Het onderzoek is gebaseerd op diepte-interviews met acht vrouwen en negen zorgprofessionals met ervaring op dit gebied. 

Samenvatting

Uit het onderzoek van Fiom komt naar voren wat vrouwen tijdens het contact met zorgprofessionals als helpend hebben ervaren en wat juist niet.

Eén van de conclusies is dat de manier van communiceren belangrijk is in het geval van een onopgemerkte zwangerschap. Taal ligt gevoelig, omdat veel mensen zich al vaak schamen voor het feit dat ze de zwangerschap zo laat ontdekken.

Belangrijk aandachtspunt is ook de onderlinge communicatie tussen zorgprofessionals (die soms te traag op gang komt) en de inhoud van de communicatie richting de zwangere vrouw: één van de aanbevelingen hierbij is dat de informatie die gegeven wordt, aansluit en relevant is op dat moment.

Zorgprofessionals kunnen veel betekenen voor mensen die een zwangerschap laat ontdekken. 
Enkele adviezen die voortkomen uit het onderzoek, zijn:

  • Wees je bewust van je eigen vooroordelen
  • Geef er blijk van dat je beseft dat het een grote impact heeft
  • Wijs op de informatiepagina van Fiom

Alle conclusies en adviezen zijn te lezen in het volledige artikel.

In 2023 deed Fiom al wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke verklaringen voor het bij 30 weken of later ontdekken van een zwangerschap. We deden dit onderzoek om beter te begrijpen hoe het kan dat iemand een zwangerschap laat ontdekt en wat de persoonlijke ervaringen zijn van mensen die dit meemaken.