12/10/2023 - Persbericht

Jaarlijks publiceert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapport met gegevens over het aantal abortussen in Nederland. Uit de gegevens van 2022 blijkt dat het aantal abortussen onder vrouwen* die in Nederland wonen, met 15% is gestegen. Dit betekent een toename van 28.089 in 2021 naar 32.348 in 2022. 

Belang weloverwogen kiezen  

Daphne Latour van Fiom, hét expertisecentrum op het gebied van onbedoelde zwangerschap, geeft aan dat deze cijfers in lijn zijn met een toename van het aantal keuzehulpgesprekken voor onbedoeld zwangere vrouwen. In 2022 zijn er 15% meer keuzehulpgesprekken gevoerd dan in 2021. “Het is belangrijk dat vrouwen op basis van betrouwbare, niet-sturende informatie een weloverwogen besluit kunnen nemen. Daarom is het goed dat ze de weg naar informatie op onze website óf naar een keuzehulpverlener steeds beter weten te vinden,“ aldus Latour. 

Diverse factoren spelen een rol 

“De vraag rijst wat de verklaring is voor deze toename," zegt Daphne. "De keuze voor een abortus is zelden eenvoudig en wordt beïnvloed door diverse factoren. Daarom kan de landelijke stijging niet worden toegeschreven aan één specifieke oorzaak. Misschien zijn er wel maatschappelijke factoren die bijdragen aan de stijging, zoals zorgen over huisvesting, financiën, de oorlog in Oekraïne en een groeiende groep vrouwen die natuurlijke anticonceptiemethoden gebruikt." 

Daphne benadrukt dat de toename niet te wijten is aan de afschaffing van de verplichte wachttijd van vijf dagen voor abortus. Deze regel geldt pas vanaf 1 januari 2023 en heeft dus geen invloed gehad op de stijging in 2022. 

Cijfers in Europees perspectief 

In andere Europese landen is een vergelijkbare stijging te zien in het aantal abortussen, variërend van 3,5% tot 17%. Hier zijn de cijfers uit enkele andere Europese landen: 

  • Engeland/VK: een stijging van 17% in de periode van januari 2022 tot juni 2022. 
  • Duitsland: een stijging van 9,9%, zonder een verklaring voor de toename. 
  • Spanje: een stijging van 9%, waarbij de toegenomen beschikbaarheid van abortus en veranderende sociale en economische omstandigheden als mogelijke redenen worden genoemd. 
  • Frankrijk: een stijging van 8%. 
  • Finland: een stijging van 3,5%, zonder specifieke verklaring. 

Meer informatie over onderzoeken en keuzeopties ten aanzien van onbedoelde zwangerschap zijn te lezen op de website van Fiom: https://fiom.nl/ongewenst-zwanger 

* alle mensen die zwanger kunnen raken. 
 

Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie over deze ontwikkeling neem contact op met Maaike Janssen via pr@fiom.nl.