21/07/2022 

Wanneer je ongewenst zwanger raakt en niet weet hoe je tot een besluit over de zwangerschap komt bestaat in Nederland de mogelijkheid tot een keuzehulpgesprek*. Fiom coördineert het netwerk van verschillende organisaties waar vrouwen en mannen terecht kunnen voor een gesprek met een gespecialiseerde hulpverlener.  

Wie contact opneemt met Fiom kan worden doorverwezen naar keuzehulp in de buurt. In 2020 is de bereikbaarheid voor informatie en doorverwijzing is opgeschaald naar een 24/7 dienst via de website infopuntonbedoeldzwanger.nl en de informatielijn 0800 6160.  

Fiom-factsheet-keuzehulpgesprekken-2021-jpg

Registratie keuzehulpgesprekken  

Alle keuzehulpgesprekken worden door de partners in het netwerk anoniem geregistreerd en doorgegeven aan Fiom. Fiom vertaalt deze data naar een jaarlijkse factsheet. Hiermee wordt inzicht geboden in de omvang en achtergrond van de groep vrouwen en mannen die te maken hebben met ongewenste zwangerschap en daarvoor hulp zoeken in de vorm van een keuzehulpgesprek. De gegevens van 2021 zijn weergegeven in de factsheet keuzehulpgesprekken 2021.

Bekijk factsheet

Factsheet keuzehulpgesprekken 2021 

Het aantal keuzehulpgesprekken is gestegen ten opzichte van 2020. In 2021 vonden 918 gesprekken plaatst ten opzichte van 678 in 2020, een stijging van 35%. Net als in 2020 zoeken zowel vrouwen als mannen ondersteuning bij het maken van een keuze bij een onbedoelde zwangerschap. Ten opzichte van voorgaande jaren is een lichte stijging te zien van het aantal stellen én aantal mannen dat alleen naar een keuzehulpgesprek komt. De meeste gesprekken worden gehouden met vrouwen tussen de 30-34 jaar. Bij de mannen is de grootste groep wat ouder, tussen de 35-39 jaar.  

Ruim 70% van de gesprekken vindt plaats in de eerste 8 weken van de zwangerschap en iets meer dan één derde van de cliënten heeft al één of meerdere kinderen. Opvallend is de stijging van het aantal vrouwen dat voor de tweede keer ongewenst zwanger is. Dit is mogelijk te verklaren doordat de informatie over een groter percentage vrouwen bekend is ten opzichte van voorgaande jaren. 

In vergelijking met 2020 ervaren meer vrouwen druk bij het maken van een keuze. Dit percentage is gestegen van 29% naar 36%. De druk die ervaren wordt, komt in bijna 70% van de gevallen van de partner of verwekker. Bij mannen zien we daarentegen een daling van de druk die zij ervaren van 11% naar 7%. 

* Vanaf 2023 gebruiken we de term "keuzehulptraject" om duidelijk te maken dat we gegevens registreren per persoon. Een traject kan bestaan uit een of meerdere gesprekken.