Blonde vrouw kijkt man zwoel aan

Seks onder je 25e is een uniek onderzoek. Geen enkele andere studie onderzocht seksuele gezondheid in zo’n breed perspectief onder een representatieve steekproef van 20.500 jongeren van 12 tot 25 jaar. 

Samenvatting
Seks onder je 25e is een uniek onderzoek. Geen enkele andere studie onderzocht seksuele gezondheid in zo’n breed perspectief onder een representatieve steekproef van 20.500 jongeren van 12 tot 25 jaar. De omvang van de steekproef maakte het ook mogelijk de seksuele gezondheid te bestuderen van specifieke subgroepen zoals jonge starters of bepaalde etnische en religieuze groepen. Uniek is ook dat 15 GGD’en gekozen hebben voor een ophoging in de eigen regio, zodat we binnenkort ook cijfers over deze regio’s tegemoet kunnen zien. Het onderzoek laat zien dat het op verschillende terreinen nog steeds goed of zelfs beter gaat met de seksuele gezondheid van jongeren. Er zijn echter ook zorgen. Seksuele grensoverschrijding komt nog te vaak voor, er is veel onzekerheid onder meisjes, er rust een taboe op het praten over abortuservaringen en bescherming tegen soa en hiv laat te wensen over.  

Conclusies
Jongeren beginnen later aan seks. Het opschuiven van de leeftijd van de eerste keer seks is niet direct ‘goed’ of ‘slecht’. Wel positief is dat hierdoor de groep jonge starters (jongeren die hun eerste geslachtsgemeenschap voor het 14e jaar hebben) kleiner is geworden. Dit is een gunstige trend, omdat jonge starters minder weerbaar zijn en zichzelf – over het algemeen - minder goed beschermen tegen ongeplande zwangerschap en soa. Uit het onderzoek blijkt ook dat laag opgeleide jongeren op allerlei aspecten van seksuele gezondheid meer risico lopen dan hoog opgeleide jongeren. En er lijkt een taboe te rusten op het kiezen voor een abortus. Van de meisjes met een abortuservaring geeft 59% aan er niet makkelijk over te praten en bijna de helft van deze meisjes schaamt zich voor hun abortuservaring.