Publicaties en brochures op het gebied van ongewenste zwangerschap.

Brochures

Zwanger wat nu_informatievefolder-2024.jpg

Brochure 'Zwanger, wat nu?'

De brochure 'Zwanger, wat nu?' (PDF, 2024 is bedoeld voor vrouwen en meisjes die onverwacht of ongewenst zwanger zijn. Ook voor mannen en jongens biedt deze brochure informatie over en inzicht in keuzemogelijkheden, besluitvorming en verwerking.

im-pregnant-what-should-i-do

Booklet 'I'm pregnant. What should I do?'

The booklet 'I'm pregnant. What should I do?' (PDF, 2018) is intended for girls and women in the Netherlands who are faced with an unexpected or unwanted pregnancy. Boys and men may also find this booklet useful for gathering information about the available options, how to make the best possible decision and to cope with the situation. 

Zwanger wat nu voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking - 2024.png

Voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking

Speciaal voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking hebben we een eenvoudige uitleg over ongewenste zwangerschap ontwikkeld. Hierin wordt met tekeningen en eenvoudige taal uitgelegd welke mogelijkheden de vrouw heeft. 

Hulpverleners kunnen deze brochure gebruiken wanneer zij met vrouwen praten over een ongewenste zwangerschap. 

Bekijk de brochure 

Proces ongewenste zwangerschap routekaart.jpg

Routekaart bij een ongewenste zwangerschap

Als je ongewenst zwanger bent komt er veel op je af. Het is dan fijn om precies te weten in welke stappen je iets kunt doen en waar je terecht kunt. We hebben een routekaart ontwikkeld die dit visueel uitlegt. 

Bekijk de routekaart

Informatie voor professionals

Begeleiding bij een onbedoelde zwangerschap
Leidraad huisartsen OZ.jpg

Leidraad huisartsenzorg bij een onbedoelde zwangerschap

Fiom heeft, in samenwerking met VWS, de SeksHAG van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Rutgers de Leidraad Ongewenste Zwangerschap opgezet. In de leidraad (PDF, 2023) zijn de stappen opgenomen die een huisarts bij de begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen moet en kan zetten en waaraan gedacht moet worden. In de herziene versie van 2020 is er meer aandacht voor anticonceptiecounseling en de verwijzingen zijn geactualiseerd. 

lsa-thumb

Landelijke samenwerkingsafspraken ongewenste zwangerschap

Vrouwen die ongewenst zwanger zijn en twijfelen over hun keuze gaan doorgaans naar de huisarts. Sommigen gaan naar een abortuskliniek, verloskundige, gynaecoloog of andere hulpverlener. Om deze professionals te ondersteunen bij zorgverlening en voor onderlinge verwijzing zijn Landelijke Samenwerkingsafspraken (LSA) opgesteld (PDF, 2016).

Visitekaartje zwanger wat nu.jpg

Visitekaartjes ‘Zwanger, wat nu’ 

Heb je als professional te maken met een vrouw (en haar partner) die onbedoeld zwanger is en zij twijfelt over haar keuze, dan kun je verwijzen naar het online hulpverleningsprogramma van Fiom: ‘Zwanger, wat nu?'

Als je cliënt liever een face to face of telefonisch gesprek wilt met een hulpverlener van Fiom, kun je  ook rechtstreeks naar Fiom doorverwijzen voor een gratis besluitvormingsgesprek. Op de visitekaartjes ‘Zwanger, wat nu’  staan contactgegevens vermeld, zodat je cliënt op een later moment contact met Fiom op kan nemen.

Bestel bij Fiom 

Visitekaartje abortusverwerking.jpg

Visitekaartjes ‘Abortusverwerking’

Wanneer je als professional te maken krijgt met een vrouw (en haar partner) die lichamelijke of emotionele klachten heeft naar aanleiding van een abortus, dan kun je verwijzen naar de online begeleiding bij abortusverwerking, van Fiom. 

Wil de cliënt liever een face to face gesprek met een gespecialiseerde hulpverlener? Fiom kan cliënten doorverwijzen naar hulpverleners in de buurt. Hiervoor bel je naar 088 126 49 00 of mail naar info@fiom.nl.

Op de visitekaartjes ‘Abortusverwerking’ staan de contactgegevens vermeld, zodat je cliënt op een later moment contact met Fiom op kan nemen.

Bestel bij Fiom 

zwanger_door_incest

Brochure 'Zwanger door incest'

Zwanger door incest is een brochure met informatie voor hulpverleners over het verwerkingsproces. Het doel van deze brochure is hulpverleners alert te maken op het bestaan van zwangerschappen door incest en hen te helpen dit te herkennen en bespreekbaar te maken.

pot

Gratis ondersteuning bij preventie tienerzwangerschappen

Als professional kan je een belangrijke rol spelen in het voorkomen van zwangerschappen onder tieners en ondersteunen in de keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Er zijn nu gratis materialen, trainingen en informatie beschikbaar voor verschillende beroepsgroepen. Kijk hieronder wat jij kunt doen:

scheurblok-met-vragenlijst-anticonceptie_0

Scheurblok met vragenlijst anticonceptie

Een scheurblok met 50 vellen met vragenlijsten die voorafgaand aan een anticonceptieconsult ingevuld kunnen worden. Hierdoor wordt al nagedacht over de reeds gebruikte anticonceptie en de ervaringen daarmee, de arts kan hier vervolgens verder op ingaan tijdens het gesprek. Ook bevat ieder scheurblok 1 losse gesprekskaart voor de arts om erbij te houden.

bureauplacemat

Bureauplacemat met vergelijkend overzicht anticonceptiemethoden

Een handig hulpmiddel voor zowel arts als patiënt bij een anticonceptieconsult. Het geeft de patiënt een duidelijk overzicht van de kenmerken van alle mogelijke anticonceptiemethoden. Voor de arts staat op de andere zijde een overzicht van de betrouwbaarheid van elke anticonceptiemethode. 

Download de bureauplacemat

Publicaties

keuzehulpgesprek-factsheet-2021

Overzicht van keuzehulpgesprekken in 2021

Fiom coördineert het landelijk netwerk keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Dit netwerk bestaat uit verschillende organisaties waar vrouwen en mannen terecht kunnen voor hulp bij een onbedoelde zwangerschap. Fiom verwijst deze personen door naar een keuzehulpverlener bij hen in de buurt. 

Fiom registreert per jaar de keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap in Nederland. De gegevens van 2021 zijn vertaald naar een factsheet.  

210510-fiom-factsheet-keuzehulpgesprekken-2020-jpg_0

Overzicht van keuzehulpgesprekken in 2020

Fiom coördineert het landelijk netwerk keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Dit netwerk bestaat uit verschillende organisaties waar vrouwen en mannen terecht kunnen voor hulp bij een onbedoelde zwangerschap. Fiom verwijst deze personen door naar een keuzehulpverlener bij hen in de buurt. 

Fiom registreert per jaar de keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap in Nederland. De gegevens van 2020 zijn vertaald naar een factsheet.  

factsheet-module-zwangerwatnu

Overzicht van 5 jaar 'Zwanger, wat nu?'

‘Zwanger, wat nu?’ is een online module die kan helpen bij het maken van een weloverwogen keuze over een onbedoelde zwangerschap. In de online module kunnen vrouwen (sinds 2014) en mannen (sinds 2017) zelfstandig keuze-oefeningen maken.

Fiom analyseerde de geanonimiseerde gegevens van de gebruikers in de periode 2015 – 2019. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een factsheet

keuzehulp-gesprek2019

Overzicht van keuzehulpgesprekken in 2019

Fiom registreert per jaar de keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap in Nederland. De gegevens van 2019 zijn vertaald naar een factsheet.  

factsheet-ongewenste-zwangerschap-2016

Ongewenste zwangerschap in 2016

Over ongewenste zwangerschap wordt niet of nauwelijks openlijk gesproken. Maar jaarlijks worden tussen de 35.605 en 57.516 vrouwen (25-49 jaar) ongewenst zwanger en nog eens 14.554 tot 21.169 meisjes (12-24 jaar) is ooit ongewenst zwanger geweest. Om de cijfers met betrekking tot ongewenste zwangerschap beter in beeld te brengen heeft Fiom in samenwerking met Rutgers de factsheet Ongewenste Zwangerschap 2016 opgesteld. De factsheet maakt inzichtelijk hoeveel vrouwen per jaar ongewenst zwanger zijn, of er risicogroepen zijn, wat de vrouwen besluiten te doen en of zij gebruik maken van keuzehulp.

Meer informatie vind je in de bijlage

factsheet-ogz-thumb

Factsheet Fiom dossiers

Wie melden zich bij Fiom voor hulp bij een ongewenste zwangerschap? Met welke vraag komen vrouwen of stellen binnen? En waarom twijfelen zij over hun keuze? Wij hebben 166 Fiom-dossiers geanalyseerd en hebben de uitkomsten onder elkaar gezet in een factsheet (PDF, 2015).

factsheet-zwn-thumb

Analyse dossiers 'Zwanger, wat nu?'

‘Zwanger, wat nu?’ is het online hulpprogramma van Fiom dat ongewenst zwangere vrouwen helpt bij hun besluitvorming. Wie maken gebruik van deze online hulp? Met welke vraag komen vrouwen of stellen binnen? En welke hulp gebruiken ze het meest? Om hier antwoord op te krijgen, hebben we 1099 (geanonimiseerde) dossiers van de online hulp ‘Zwanger, wat nu?’ geanalyseerd.

tijdschrift-mobiel

Afstand ter adoptie, een ingrijpende beslissing

Astrid Werdmuller, projectleider en specialist hulpverlening bij Fiom, verscheen in het vaktijdschrift Mobiel met een artikel over afstand ter adoptie. In het artikel geeft ze uitleg over de procedure bij een voornemen tot afstand ter adoptie.

ata

Afstand ter adoptie 2014

Als een vrouw onbedoeld zwanger is en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan zij overwegen haar kind af te staan ter adoptie. Hoeveel vrouwen hadden in 2015 het voornemen hun kind af te staan ter adoptie? Het artikel Afstand ter adoptie anno 2014 (PDF, 2015) in het Adoptie Magazine geeft een beeld van aantal, omstandigheden en motieven van de ouder(s) die in 2014 overwogen afstand te doen van hun kind.

eigen-bloed-boek-cover

Eigen Bloed, over moeders die hun kind afstaan ter adoptie

'Je geeft je kind toch niet zomaar weg?' Inderdaad, dat doe je niet zomaar. Carolien stond haar kindje af ter adoptie. Joyce legde haar pasgeboren baby te vondeling. Wat bewoog hen?

In Eigen Bloed (een Fiom uitgave, Astrid Werdmuller, 2012) vertellen acht moeders en een vader waarom ze niet zelf voor hun kind kunnen zorgen. Aangrijpende verhalen die tegelijk de moed en kracht laten zien van mensen in een moeilijke situatie.

Bestel bij Fiom 

Literatuur op dit thema

  • Vereecken, K. mmv Sleutel, A. (2011). Schaduwmoeder. Je kind afstaan voor adoptie. Leuven: Uitgeverij van Halewyck.
  • Hoksbergen, R. (2011). Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.
  • Anthonisse, M. & Mortel, M. van de (2010). Adoptie. Verhalen, ervaringen en adviezen uit de adoptiedriehoek. Amsterdam: Uitgeverij Sirene.
  • Klitsie, A. & Hoogenboom, J. (2008). Tijd van onschuld. Een waargebeurde familiegeschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Forum.
  • Bode-Grollee, R. de (2007). Een gemiste kans. Het verhaal van een afstandsmoeder. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.
  • Portiek, R. (2006). Dicht op de huid. Zoeken en ontmoeten. Wageningen: uitgave in eigen beheer.
  • Samengestelde bundel (2006). Familie gezocht. Verhalen over adoptie. Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.
  • Leeuw, L. de & Sebille, W. van (1991). Opgestaan is plaats vergaan. Een bericht van en over afstandsmoeders. Amsterdam: Uitgeverij An Dekker.