In Nederland krijgt 1 op de 5 vrouwen* in haar leven te maken met een onbedoelde zwangerschap. Een groot deel van deze vrouwen ervaart de zwangerschap als ongewenst en komt voor een belangrijke keuze te staan: zet ik de zwangerschap voort of breek ik de zwangerschap af? En ga ik dan zelf voor het kind zorgen of niet? 

*en andere personen die zwanger kunnen worden 

OZ keuzeproces

Weinig kennis over hoe mensen tot een keuze komen 

Fiom doet onderzoek naar het keuzeproces bij onbedoelde zwangerschap. We doen dit, omdat er nog weinig bekend is over hoe mensen precies tot een keuze komen. Dit komt omdat onderzoek naar onbedoelde zwangerschap zich tot nu toe vooral richt op redenen voor een keuze of hoe tevreden men achteraf is met de gemaakte keuze. Ook richt veel onderzoek zich alleen op mensen die voor abortus kozen; hierbij wordt 40% van de mensen met een onbedoelde zwangerschap die de zwangerschap uitdragen, niet meegenomen.  

In samenwerking met Radboud Universiteit doet Fiom-collega Eline Dalmijn promotieonderzoek naar het keuzeproces bij onbedoelde zwangerschap. Haar onderzoek bestaat uit 3 deelstudies. 

Keuze maken is een gelaagd proces, meer dan afwegen van redenen 

Dalmijn: “In het eerste onderzoek hebben we een narratief literatuuronderzoek uitgevoerd om te onderzoeken wat er bekend is over het keuzeproces. In totaal waren er 52 onderzoeken wereldwijd in de afgelopen 20 jaar die ons hier iets over konden vertellen. 

Onze analyse laat zien dat het keuzeproces over een onbedoelde zwangerschap niet gaat over het afwegen van losse factoren of redenen. Het laat zien dat dit proces bestaat uit het bewegen door verschillende lagen, die zowel gaan over wat zich in de persoon afspeelt als over de omgeving van de persoon. In het keuzeproces is het gevoel van de zwangere persoon heel belangrijk. Dit is een ‘gevoel van weten’ over wat diegene met de zwangerschap wil doen.   

De lagen en complexiteit laten zien dat het geen rationeel proces is waarbij de voor-en nadelen worden afgewogen. We leren dat je moet kijken naar alles wat erbij hoort, een holistische kijk, om deze dynamische en persoonlijke ervaring te begrijpen.” 

Online publicatie onderzoek 

Het onderzoek is gepubliceerd in het ‘Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology’ en is voor iedereen (in het Engels) online te lezen.

Vervolgonderzoek naar ervaringen met maken van keuze 

Uit dit eerste onderzoek wordt duidelijk dat niet het meten van redenen of factoren, maar het inzoomen op de ervaringen van onbedoeld zwangere vrouwen belangrijk is om meer te leren over hoe zij tot een keuze komen. In de twee vervolgonderzoeken van Fiom naar het keuzeproces bij onbedoelde zwangerschap staan daarom de ervaringen van mensen die onbedoeld zwanger zijn (geweest) centraal.  

Lees meer over de onderzoeken ‘Keuze maken over een onbedoelde zwangerschap' en 'Terugkijken op een onbedoelde zwangerschap’.