Vrouw in witte blouse van achter

Fiom heeft kwalitatief onderzoek gedaan bij vrouwen die meerdere keren een abortus hebben gehad en psychosociale klachten ervaren.

Samenvatting
In dit onderzoeksverslag staan de bevindingen van een verkennend onderzoek onder vrouwen die meerdere keren een abortus hebben gehad en psychosociale klachten ervaren die zij relateren aan de abortus. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat het bij een derde van alle abortussen in Nederland gaat om een zogenaamde 'herhaalde' abortus (IGZ, 2017). Preventie van herhaalde ongewenste zwangerschappen zou het aantal abortussen in Nederland aanzienlijk kunnen laten dalen. 

De ideeën die deze vrouwen hebben over een abortus en over de preventie van ongewenste zwangerschappen zijn bestudeerd door de persoonlijke verhalen van vijf vrouwen te analyseren. Daarnaast zijn de intakeformulieren geanalyseerd van 70 vrouwen die ervaringen hebben met 2 of meer abortussen die zich hebben aangemeld bij de online module Abortusverwerking van Fiom. 

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de overwegingen van vrouwen die opnieuw voor abortus kiezen en hun anticonceptiekeuze.