Ben je onbedoeld zwanger en ben je door omstandigheden nu niet in staat je kind zelf op te voeden? Dan is pleegzorg een mogelijkheid. Als je een rol wilt blijven spelen in het leven van je kind, dan kun je kiezen voor een (tijdelijke) pleegplaatsing. Hier kun je lezen waar je allemaal aan moet denken.

Pleegzorg - Pleegplaatsing.jpg

Pleegouders worden gezocht in jouw omgeving, binnen je familie, bij bekenden of bij onbekenden. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen jou, als ouder en je kind bestaan. De juridische band blijft intact. Als je een rol wil blijven spelen in het leven van je kind, dan kun je kiezen voor een (tijdelijke) pleegplaatsing.

Vrijwillige of gedwongen pleegplaatsing

Als je zelf hulp hebt gezocht en instemt met de plaatsing van je kind in een pleeggezin, dan is dat een vrijwillige plaatsing. Als de kinderrechter zegt dat je kind in een pleeggezin moet worden geplaatst, dan is dat een gedwongen plaatsing. 

Een vrijwillige plaatsing kan voor een korte periode. Je hebt bijvoorbeeld tijd nodig om het een en ander te regelen in je leven, voordat je de zorg voor je kind op je kunt nemen: huisvesting, inkomen enzovoort. In andere gevallen kan je kind zijn of haar hele jeugd opgroeien in een pleeggezin. Jij blijft wel de mogelijkheid houden om je kind te zien en een rol te spelen in het leven van je kind.

In sommige gevallen kun je zelf het gezag blijven houden. In andere situaties kan gekozen worden voor gedeeld gezag, en soms zal het gezag door een voogd of de pleegouders uitgevoerd worden. Dit is afhankelijk van het soort pleegzorg waarvoor gekozen wordt. 

Hoe werkt plaatsing van je kind in een pleeggezin?

Dan krijg je te maken met de instelling Jeugdzorg Nederland en een pleegzorgorganisatie bij jou in de buurt. Pleegzorg is in Nederland per regio georganiseerd.

Jeugdzorg

Voor contact met een instelling voor Jeugdzorg kan je terecht bij je gemeente. Soms moet je je aanmelden via een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); in andere gemeenten via het wijkteam of het sociaal team. Daarom kan je het beste bij je gemeente informeren waar je terecht kunt voor advies en hulp. Ben je eenmaal bij de goede instelling voor jeugdzorg, dan beoordelen zij jouw verzoek om hulp als je niet zelf voor je kind kunt zorgen. Ze stellen met jou vast welke zorg nodig is en schakelen zo nodig Pleegzorg in.

Pleegzorg

Pleegzorg is in Nederland per regio georganiseerd.

Een pleegzorgorganisatie:

  • Is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen bij pleegouders.
  • Biedt verschillende vormen van opvang zoals weekendopvang, vakantieopvang, dagopvang, crisisopvang en opvang voor korte of langere periodes.
  • Werft nieuwe pleegouders en bereidt hen voor op het pleegouderschap.
  • Ondersteunt en begeleidt pleegouders en hun kinderen, pleegkinderen en hun ouders.

Hulp bij je besluit over pleegplaatsing

Ben je zwanger of net bevallen en denk je niet zelf voor je kind te kunnen zorgen? Dan kan je naast pleegplaatsing ook kiezen voor afstand ter adoptie. Fiom kan jou ondersteunen bij die keuze.

Overweeg je afstand ter adoptie, dan kom je in de 'afstandsprocedure' terecht. Hierbij heb je tot drie maanden na de geboorte van je kind de tijd om een beslissing te nemen. Je kunt kiezen voor de mogelijkheid om je kind af te staan of voor een pleegplaatsing, maar je kunt ook nog de keuze maken om toch zelf voor je kind te gaan zorgen. Fiom kan jou helpen bij het nemen van de uiteindelijke beslissing.

Als je in deze periode ook ondersteuning nodig hebt bij praktische zaken (bijvoorbeeld uitkering of woonruimte) helpt Fiom je de juiste instantie te vinden die jou hierbij van dienst kan zijn.

Als je meer wilt weten over afstand ter adoptie, kun je daar over lezen op de pagina over afstand ter adoptie.

Wil je ondersteuning bij de keuze tussen afstand ter adoptie doen van je baby of een pleegplaatsing? Neem dan contact op met Fiom. 

Neem contact op met Fiom