Start
2024

Deelnemers gezocht?  
Ja, de werving start waarschijnlijk in de tweede helft van 2023 --> eerste helft van 2024.

Wanneer resultaten verwacht? 
Het project gaat de komende jaren lopen. We verwachten pas over zo’n vier --> vijf jaar de eerste resultaten te kunnen delen. 


 

Fiom is in 2023 een onderzoek gestart naar de ervaringen van geadopteerden en afstandsouders met het zoeken naar biologische familie.   

Waarom doen we dit onderzoek?  

Door dit onderzoek willen we meer te weten komen over hoe geadopteerden en afstandsouders de zoektocht naar biologische familie ervaren en welke invloed dit op hen heeft. Ook willen we meer kennis opdoen over hoe het contact tussen de zoeker en de gevonden biologische familie verloopt. Zo kunnen we in de toekomst geadopteerden en afstandsouders beter voorlichten over wat hen te wachten staat als zij een zoekactie starten. Ook kunnen we hierdoor onze begeleiding bij zoekacties verbeteren of uitbreiden.  

Vragenlijst onderzoek  

Vanaf de tweede helft van 2023 worden geadopteerden en afstandsouders die zich bij Fiom inschrijven voor een zoekactie uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Zij krijgen dan elk jaar een vragenlijst waarin we vragen naar hun ervaring met de zoekactie, hun gevoelens over de afstand en adoptie en hoe het met hen gaat. Het onderzoek duurt tien jaar.