Start
1 april 2021 

Deelnemers gezocht? 
Ja. Voor het onderzoeksproject zijn we nog steeds op zoek naar ouders, pleegouders en jongeren die hun ervaringen willen delen. Ben jij of ken jij iemand die betrokken is bij langdurige pleegzorg? We gaan graag in gesprek zodat wij van ervaringen met pleegzorg kunnen leren. Wil je meer weten, of meedoen? Neem contact op met mieke.spek@han.nl

Wanneer resultaten verwacht? 
In 2024 


 

Onderzoekers van Fiom zijn betrokken bij twee gehonoreerde voorstellen binnen de ZonMw programmalijn onderzoek van het programma “Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap”.  Fiom zal samenwerken met verschillende partners aan interdisciplinair onderzoek om ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap te verbeteren. Op deze pagina geven we meer informatie over het onderzoek naar langdurige pleegzorg na onbedoelde zwangerschap. 

Wat onderzoeken we? 

Jaarlijks overwegen zo’n 60 vrouwen in Nederland om na de geboorte niet zelf voor het kind te gaan zorgen. Een van de opties die zij hebben is om het kind voor langere tijd te plaatsen in een pleeggezin. Een verschil met afstand ter adoptie is dat de juridische band tussen moeder en kind in stand blijft en dat de biologische ouder(s) bij deze constructie contact kunnen houden met hun kind.  

Deze vorm van pleegzorg bestaat al 20 jaar, maar er is nog weinig bekend over de ervaringen van de (pleeg)ouders, kinderen en pleegzorgwerkers. Hierdoor is het voor hulpverleners lastig om zwangere vrouwen over deze keuze te informeren. Deze informatie is voor vrouwen wel heel belangrijk. Dit helpt hen namelijk om een weloverwogen keuze te maken. In dit kwalitatieve onderzoek geven we hier meer zicht op door de ervaringen van ouders, pleegouders, kinderen en pleegzorgwerkers te analyseren.

Doel van het onderzoek

In een kwalitatieve studie onderzoeken we het keuzeproces en het verloop van langdurige pleegplaatsingen en de ervaringen van (pleeg)ouders, kinderen en pleegzorgwerkers. Het project draagt bij aan de verbetering van de ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap. Met beter inzicht op het verloop van de langdurige pleegzorg, verwachten we betere voeding voor de ondersteuning door professionals en gedegen informatie voor onbedoeld zwanger geraakte vrouwen. 

Met wie werken we samen?

Fiom is samen met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en opvoedhulp), Raad voor de Kinderbescherming, Zorgbelang Inclusief en Pactum, betrokken bij het onderzoek.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? 

Ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de website van het onderzoek