07/06/2021

Fiom coördineert het landelijk netwerk keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Dit netwerk bestaat uit verschillende organisaties waar vrouwen en mannen terecht kunnen voor hulp bij een onbedoelde zwangerschap. Fiom verwijst deze personen door naar een keuzehulpverlener bij hen in de buurt.   

In 2020 is de dienstverlening van het landelijk netwerk uitgebreid. Siriz maakt nu ook onderdeel uit van de partners die keuzehulpgesprekken voeren en de bereikbaarheid voor informatie en doorverwijzing is opgeschaald naar een 24/7 dienst via de website onbedoeldzwanger.info en de informatielijn 0800-6160.  

210510-fiom-factsheet-keuzehulpgesprekken-2020-jpg_0

Registratie keuzehulpgesprekken  

Alle keuzehulpgesprekken* worden door de partners anoniem geregistreerd en doorgegeven aan Fiom. Sinds 2019 vertaalt Fiom deze data naar een jaarlijkse factsheet. Zo zijn ook de gegevens van 2020 weergegeven in een factsheet. 

Bekijk factsheet

Factsheet keuzehulpgesprekken 2020

Net als in 2019 zoeken zowel vrouwen als mannen ondersteuning bij het maken van een keuze bij een onbedoelde zwangerschap. De meeste gesprekken worden gehouden met vrouwen tussen de 30-34 jaar. Bij de mannen zien we dat de grootste groep wat ouder is (35-39 jaar). Bijna twee derde van de gesprekken vindt plaats in het eerste trimester van de zwangerschap. Iets meer dan één derde van de cliënten heeft al één of meerdere kinderen. In vergelijking met 2019 ervaren veel minder mensen druk bij het maken van een keuze. Bij de vrouwen is dit percentage gedaald van 48% naar 29%. De druk die ervaren wordt, komt in de helft van de gevallen van de partner of verwekker. Net als in 2019. 

*Vanaf 2023 gebruiken we de term "keuzehulptraject" om duidelijk te maken dat we gegevens registreren per persoon. Een traject kan bestaan uit een of meerdere gesprekken.