2020

Fiom coördineert het landelijk netwerk keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Dit netwerk bestaat uit verschillende organisaties waar vrouwen en mannen terecht kunnen voor hulp bij een onbedoelde zwangerschap. Fiom verwijst deze personen door naar een keuzehulpverlener bij hen in de buurt.  

Bij keuzehulp is er contact met een gespecialiseerde keuzehulpverlener. Vaak is dit een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige. Er zijn verschillende vormen van een keuzehulpgesprek: een persoonlijk (face-to-face) gesprek, (video)bellen, via WhatsApp of een chat.  

In een keuzehulpgesprek* geven hulpverleners meer informatie over de keuzemogelijkheden en helpen een vrouw (en man) om te onderzoeken welke keuzes voor haar een optie zijn. Door vragen te stellen en opdrachten te maken kan de vrouw (en man) erachter komen welke keuze het beste past. De hulpverlener geeft hierin geen advies, het gaat erom dat de vrouw (eventueel samen met haar partner) zelf een keuze over de zwangerschap kan maken. 

Fiom-factsheet-keuzehulpgesprekken-2019.jpg

Registratie keuzehulpgesprekken  

Fiom registreert per jaar de keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap in Nederland. De gegevens van 2019 zijn vertaald naar een factsheet.  

Bekijk factsheet

Factsheet keuzehulpgesprekken 2019

In de factsheet keuzehulpgesprekken 2019 lees je dat zowel vrouwen als mannen ondersteuning zoeken bij het maken van een keuze over een onbedoelde zwangerschap. De meeste gesprekken vinden plaats met vrouwen tussen de 30-34 jaar. Bij de mannen zien we dat de grootste groep wat ouder is (40-44 jaar). Meer dan de helft van de keuzehulpgesprekken vindt plaats in de Randstad. De gegevens laten ook zien dat veel vrouwen en mannen druk ervaren bij het maken van een keuze. Deze druk is meestal afkomstig van de verwekker of de partner. 

Na afronding van het keuzehulpgesprek heeft meer dan de helft van de vrouwen een keuze gemaakt. Hierbij kiest ruim de helft voor het uitdragen van de zwangerschap. De meeste mannen hebben nog geen keuze gemaakt over welke optie hun voorkeur heeft. De vrouw is degene die de uiteindelijke keuze maakt.  

*Vanaf 2023 gebruiken we de term "keuzehulptraject" om duidelijk te maken dat we gegevens registreren per persoon. Een traject kan bestaan uit een of meerdere gesprekken.