Fiom doet samen met de Radboud Universiteit onderzoek naar de ervaringen van personen met een onbedoelde zwangerschap en het keuzeproces.  

Waarom doen we onderzoek?  

Fiom wil graag een beter beeld krijgen van de ervaringen van personen met een onbedoelde zwangerschap en het keuzeproces. We vinden het belangrijk dat er meer begrip en ondersteuning komt voor personen met een onbedoelde zwangerschap. 

Hoe gaan we het onderzoek doen? 

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen;  

  1. Schrijfopdracht (is onderdeel van de module Zwanger, wat nu?)
  2. Interviews
  3. Vragenlijst (dit onderdeel wordt later in 2024 opgestart). 

 Het onderzoek loopt van oktober 2023 tot en met december 2024.

Hoe gaan we met gegevens om? 

We gaan zorgvuldig met alle gegevens om en houden ons aan de privacywet. Per onderdeel krijgen deelnemers uitleg over hoe we hun gegevens verzamelen en bewaren.  

Wie zijn de onderzoekers?  

Fiom is specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie oefent geen invloed uit op dit onderzoeksproject. Lees meer over Fiom.  

De Radboud Universiteit in Nijmegen is een van de beste brede, klassieke universiteiten van Nederland. Lees meer over onze organisatie, missie, strategie en historie. Lees meer over Radboud Universiteit Nijmegen.   

KOZ onderzoek.jpg