Abortus - Gevolgen en hulp na abortus.jpg

Dit onderzoek richt zich op psychologische stress 9 maanden na de bevalling bij vrouwen met een vaste partner.

Samenvatting
Onderzoek naar onbedoelde* zwangerschap richt zich vaak op zwangerschappen die uitmonden in alleenstaand moederschap of abortus. Onbedoelde zwangerschappen doen zich echter veel vaker voor in vaste relaties en kunnen negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van moeder en kind. Dit onderzoek richt zich op psychologische stress 9 maanden na de bevalling bij vrouwen met een vaste partner (samenwonend of getrouwd).

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van het Millenium Cohort Study (MCS) in Groot Brittannië van 18.552 gezinnen die tussen 2000 en 2002 een kind hebben gekregen. De vrouwen werden in vier categorieën ingedeeld, op basis van of de zwangerschap al dan niet gepland was en hun gevoelens t.a.v. de zwangerschap toen ze de zwangerschap ontdekten (blij, ambivalent of niet-blij bij onbedoelde zwangerschap). Uitkomstmaat was psychologische stress, 9 maanden na de geboorte. Andere voorspellende variabelen waren kwaliteit van de relatie en sociale steun. Verder zijn sociaal-demografisch factoren meegenomen in het onderzoek en variabelen rondom de zwangerschap en bevalling.

Alle vrouwen die meededen aan het onderzoek geven aan dat het besluit over hun ongewenste zwangerschap als een zware beslissing hebben ervaren. Sommigen van hen vonden dit zelfs (een van) de moeilijkste beslissingen in hun leven.

Resultaten
Een derde van alle moeders gaf aan onbedoeld zwanger te zijn geraakt. Zij lieten meer psychologische stress zien 9 maanden na de bevalling, dan vrouwen die bedoeld zwanger waren geraakt. Dit verband is het sterkst bij vrouwen die bij ontdekken van de zwangerschap ambivalent of negatief tegenover de zwangerschap stonden. Dit verband was significant, ook als werd gecompenseerd voor sociaal-demografische, economische en zwangerschap gerelateerde factoren.

* In het Engels wordt gesproken over 'unplanned' of 'unintended'. Fiom hanteert de term 'onbedoeld'.