05/10/2023

Wanneer je onbedoeld zwanger raakt en niet weet hoe je tot een besluit over de zwangerschap komt, kun je een keuzehulpgesprek* aanvragen. Fiom coördineert het netwerk van verschillende organisaties waar vrouwen* en mannen terechtkunnen voor een gesprek met een gespecialiseerde hulpverlener.

Wie contact opneemt met Fiom kan worden doorverwezen naar hulp in de buurt. Daarnaast is het Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap 24/7 bereikbaar via de informatielijn 0800-6160 en chat.  

Fiom Factsheet Keuzehulpgesprekken_2022.jpg

Registratie keuzehulpgesprekken

Alle keuzehulpgesprekken worden door de ruim 20 partners in het netwerk anoniem geregistreerd en doorgegeven aan Fiom. Fiom presenteert deze data in een jaarlijkse factsheet. Hiermee willen we inzicht geven in de omvang en achtergrond van mensen die te maken hebben met een ongewenste zwangerschap en die hulp zoeken in de vorm van een keuzehulpgesprek. De gegevens van 2022 zijn te vinden in de factsheet keuzehulpgesprekken 2022.

Bekijk factsheet 

Factsheet keuzehulpgesprekken 2022

In de factsheet keuzehulpgesprekken 2022 is te zien dat het aantal keuzehulpgesprekken met 15% is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Mogelijke redenen voor deze stijging kunnen zijn: een toename van het aantal ongewenste zwangerschappen, meer bekendheid van de mogelijkheid tot keuzehulp onder professionals zoals huisartsen en verloskundigen en meer bekendheid van het 'Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap' van waaruit wordt doorverwezen naar keuzehulp. 

Zowel vrouwen als mannen zoeken ondersteuning bij het maken van een keuze over een onbedoelde zwangerschap. De meeste gesprekken vinden plaats met vrouwen tussen de 30-34 jaar. Bij de mannen zien we dat de grootste groep wat ouder is (35-39 jaar). Iets meer dan één derde van de cliënten heeft al één of meerdere kinderen. Ruim de helft van de keuzehulpgesprekken vindt plaats in de Randstad. 

Drie op de vier meldt zich voor keuzehulp in de eerste 8 weken van de zwangerschap. Hieruit blijkt dat mensen bij voorkeur snel na het ontdekken van de zwangerschap een keuze maken en ook snel actie ondernemen als zij daarbij hulp wensen. Na afronding van het keuzehulpgesprek heeft meer dan de helft van de vrouwen een keuze gemaakt; 31% kiest voor uitdragen en 29% voor abortus. De meeste mannen hebben nog geen keuze gemaakt over welke optie hun voorkeur heeft. De vrouw is degene die uiteindelijk beslist. 

*en andere die zwanger kunnen worden.
*Vanaf 2023 gebruiken we de term "keuzehulptraject" om duidelijk te maken dat we gegevens registreren per persoon. Een traject kan bestaan uit een of meerdere gesprekken.