In het Landelijk Beroepsregister Psychosociale zorg na abortus staan hulpverleners geregistreerd die via de Open House constructie psychosociale zorg bieden aan personen die een abortus hebben ondergaan. Doel van het register is het waarborgen van de kwaliteit van deze zorg in Nederland zodat alle vrouwen (en mannen) in Nederland passende en goede begeleiding krijgen. Omdat meerdere partijen deze gesprekken voeren is kwaliteitsborging van groot belang.

Open House constructie voor Keuzehulp en Psychosociale zorg na abortus

In 2018 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Zevenpuntenplan over het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde (tiener)zwangerschap opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de aanpak op het gebied van ongewenste zwangerschap. Vanuit dit Zevenpuntenplan wordt keuzehulp met een Open House constructie door diverse partners uitgevoerd. Dit wil zeggen dat geregistreerde organisaties keuzehulp mogen aanbieden en hiervoor subsidie bij het ministerie van VWS kunnen aanvragen. Niet-geregistreerde organisaties krijgen geen landelijke subsidie voor de keuzehulpverlening die zij uitvoeren, omdat de kwaliteit van hun keuzehulp niet is getoetst. De geregistreerde organisaties zijn bepaald middels een aanbesteding bij VWS, dit zijn: 

  • Fiom Altra Amsterdam
  • Fiom Utrecht
  • Fiom Den Haag
  • GGD
  • Siriz 
  • Stichting Beschermde Wieg

Vanaf 1 juli 2023 mogen deze partijen ook psychosociale zorg na abortus aanbieden via de open house constructie. 

Voorwaarden individuele inschrijving in het aspirant-register Keuzehulp

Fiom heeft het voor professionals bij de eerdergenoemde geregistreerde organisaties mogelijk gemaakt om zich aan te melden middels een vooraanmelding bij het Landelijk Beroepsregister: een aspirant-registratie. Inschrijving van de hulpverleners van de betrokken organisaties gebeurt op individuele basis, door middel van een aspirant-inschrijving. Deze (aspirant-)inschrijving gebeurt met een online inschrijfformulier. 

Landelijk Beroepsregister Psychosociale zorg na abortus:

Aanmelden

Let op! Hulpverleners werkzaam bij organisaties anders dan de genoemde geregistreerde organisaties, kunnen zich niet inschrijven in het beroepsregister. Wel kunnen zij zich melden bij Fiom voor vermelding op de sociale kaart via het contactformulier

Van aspirant-registratie naar definitieve registratie

Zodra de basistraining ‘Psychosociale zorg na abortus’ succesvol is afgerond en een certificaat is afgegeven, wordt de aspirant-registratie omgezet in een definitieve registratie. Om de registratie te behouden is deelname aan de tweejaarlijkse bijscholing en intervisie en het slagen voor de tweejaarlijkse (online) toets een vereiste.