In het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp staan alle hulpverleners geregistreerd die onafhankelijke en neutrale keuzehulp verlenen aan vrouwen en mannen die te maken hebben met een ongewenste zwangerschap. Doel van het register is het waarborgen van de kwaliteit van keuzehulp in Nederland zodat alle vrouwen (en mannen) in Nederland passende en goede begeleiding krijgen. Omdat meerdere partijen keuzehulpgesprekken voeren is kwaliteitsborging van groot belang.

Open House constructie voor keuzehulp

In 2018 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Zevenpuntenplan over het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde (tiener)zwangerschap opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de aanpak op het gebied van ongewenste zwangerschap. Vanuit dit Zevenpuntenplan wordt keuzehulp met een Open House constructie door diverse partners uitgevoerd. Dit wil zeggen dat geregistreerde organisaties keuzehulp mogen aanbieden en hiervoor subsidie bij het ministerie van VWS kunnen aanvragen. Niet-geregistreerde organisaties krijgen geen landelijke subsidie voor de keuzehulpverlening die zij uitvoeren, omdat de kwaliteit van hun keuzehulp niet is getoetst. De geregistreerde organisaties zijn bepaald middels een aanbesteding bij VWS, dit zijn: 

  • Fiom Altra Amsterdam
  • Fiom Utrecht
  • Fiom Den Haag
  • GGD
  • Siriz 

Voorwaarden individuele inschrijving in het aspirant-register Keuzehulp

Fiom heeft het voor professionals bij de eerdergenoemde geregistreerde organisaties mogelijk gemaakt om zich aan te melden middels een vooraanmelding bij het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp: een aspirant-registratie. Inschrijving van de hulpverleners van de betrokken organisaties gebeurt op individuele basis, door middel van een aspirant-inschrijving. Deze (aspirant-)inschrijving gebeurt met een online inschrijfformulier. 

Aanmelden voor het Landelijk Beroepsregister Keuzehulp

Keuzehulpverleners werkzaam bij organisaties anders dan de genoemde geregistreerde organisaties, kunnen zich niet inschrijven in het beroepsregister. Wel kunnen zij zich melden bij Fiom voor vermelding op de sociale kaart via het contactformulier
 

Van aspirant-registratie naar definitieve registratie

Zodra de basistraining ‘Keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap’ succesvol is afgerond en een certificaat is afgegeven, wordt de aspirant-registratie omgezet in een definitieve registratie. Om de registratie te behouden is deelname aan de jaarlijkse bijscholing en intervisie en het slagen voor de tweejaarlijkse (online) toets een vereiste. 

Landelijk Dekkend Netwerk

Fiom heeft vanaf 2016 een Landelijk Dekkend Netwerk opgebouwd. Hulpverleners van deze organisaties zijn getraind en kunnen daardoor direct in het beroepsregister worden ingeschreven.