23/10/2020

Onderzoekers van Fiom zijn betrokken bij twee gehonoreerde voorstellen binnen de ZonMw programmalijn onderzoek van het programma “Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap”.  Fiom zal samenwerken met verschillende partners aan interdisciplinair onderzoek om ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap te verbeteren. 

ZonMw heeft in totaal in het kader van dit programma 10 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. Er is voor de projecten in totaal 3 miljoen euro beschikbaar. 

De rol van huisartsen en verloskundigen bij ongewenste zwangerschap onder de loep

Huisartsen en verloskundigen spelen een belangrijke rol in de eerstelijnszorg bij ongewenste zwangerschap. Van 270 huisartsen en verloskundigen praktijken (meer dan 1 miljoen patiënten) gaan we gegevens over ongewenste zwangerschap analyseren.

Van 270 huisartsen en verloskundigen praktijken (meer dan 1 miljoen patiënten) gaan we gegevens over ongewenste zwangerschap analyseren. 

Aanvullende kwalitatieve interviews bestuderen de ervaringen van betrokkenen met de eerstelijnszorg bij ongewenste zwangerschap. De opgedane kennis zetten we in bij de ontwikkeling van een tool voor de verbetering van de eerstelijnszorg bij ongewenste zwangerschap. De verwachting is dat met deze tool de eerstelijnszorg zal verbeteren rondom ongewenste zwangerschap. Zowel UMCG, Fiom, Amsterdam UMC, en Zorgbelang Groningen zijn betrokken bij dit onderzoek. Voor dit onderzoek is 400.000 euro subsidie gehonoreerd. 

Langdurige pleegzorg na onbedoelde zwangerschap 

Jaarlijks overwegen zo’n 60 vrouwen in Nederland om na de geboorte niet zelf voor het kind te gaan zorgen. Een van de opties die zij hebben is om het kind voor langere tijd te plaatsen in een pleeggezin. Een verschil met afstand ter adoptie is dat de juridische band tussen moeder en kind in stand blijft en dat de biologische ouder(s) bij deze constructie contact kunnen houden met hun kind. 

Er is weinig bekend over het verloop van deze bijzondere vorm van langdurige pleegzorg. 

Er is weinig bekend over het verloop van deze bijzondere vorm van langdurige pleegzorg. In dit kwalitatieve onderzoek geven we hier meer zicht op door de ervaringen van ouders, pleegouders, kinderen en pleegzorgwerkers te analyseren. Fiom is samen met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en opvoedhulp), Raad voor de Kinderbescherming, Zorgbelang Inclusief en Pactum, betrokken bij het onderzoek. Hiervoor is 200.000 euro beschikbaar gesteld. Met beter inzicht op het verloop van de langdurige pleegzorg, verwachten we betere voeding voor professionals en gedegen informatie voor ongewenst zwangere vrouwen.