factsheet

De factsheet geeft inzicht in de achtergronden, oorzaken van ongewenste zwangerschappen en de opvolging na een (herhaalde) abortus. 

Herhaalde abortus in Nederland

Onderwerp
De factsheet 'Herhaalde Abortus in Nederland' biedt een beknopt overzicht van de achtergrond van de vrouwen, de oorzaken van de ongewenste zwangerschappen en de opvolging na een (herhaalde) abortus.

Samenvatting
Jaarlijks worden er zo’n 27.000 abortussen uitgevoerd bij vrouwen die in Nederland wonen. Voor ongeveer een derde, zo’n 10.000 vrouwen, is dit niet de eerste keer. Dit aantal is al jaren stabiel. Het terugdringen van het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen is door het huidige kabinet op de politieke agenda gezet. Om te bepalen hoe de preventie van herhaalde ongewenste zwangerschap en abortus kan worden verbeterd, is het van belang om te weten welke vrouwen hiermee te maken hebben. 

Auteurs
De factsheet is onderdeel van het ‘Impulsprogramma preventie ongewenste tienerzwangerschap’ dat een nieuwe impuls geeft aan de verbetering van preventie en begeleiding van besluitvorming bij tienerzwangerschap in Nederland. Het programma wordt uitgevoerd door Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom en gefinancierd door het ministerie van VWS. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Fiom, Rutgers en de NGvA.