16/04/2024

Ben je onbedoeld zwanger en wil je hulp bij je besluit over de zwangerschap? Vrouwen en mannen* kunnen voor keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap terecht bij verschillende organisaties. Fiom coördineert het landelijk netwerk van deze organisaties. Via het Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap of via Fiom kun je doorverwezen worden naar hulp bij jou in de buurt. Het Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap is 24/7 bereikbaar via 0800-6160 en via chat.

Factsheet Keuzehulptrajecten 2023.jpg

Cijfers 2023 in één oogopslag 

Alle keuzehulptrajecten worden door de ruim 20 partners anoniem geregistreerd en doorgegeven aan Fiom. Een keuzehulptraject bestaat uit één of meerdere gesprekken. Deze data presenteert Fiom jaarlijks in een factsheet. Hiermee geven we inzicht in de omvang en achtergrond van mensen die hulp zoeken in de vorm van een keuzehulpgesprek wanneer zij te maken krijgen met een ongewenste zwangerschap.  

Bekijk factsheet

Het aantal keuzehulptrajecten steeg opnieuw 

Sinds het begin van de registratie in 2019 zien we elk jaar een stijging van de keuzehulptrajecten. Ook in 2023 werden meer keuzehulptrajecten geregistreerd. Het ging om 1.426 keuzehulptrajecten in totaal. Dit zijn 374 trajecten meer dan vorig jaar. Deze stijging heeft deels te maken met het toetreden van een nieuwe partner in 2023 die 97 trajecten uitvoerde. Mogelijke andere redenen voor deze stijging zijn: een toename van het aantal ongewenste zwangerschappen, meer bekendheid van de mogelijkheid tot keuzehulp onder professionals zoals huisartsen en verloskundigen en meer bekendheid van het Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap van waaruit wordt doorverwezen naar keuzehulp. 

Mannen en vrouwen zoeken beiden ondersteuning

Uit de cijfers komt ook het volgende naar voren:

  • Zowel vrouwen als mannen zoeken ondersteuning bij het maken van een keuze over een onbedoelde zwangerschap.  
  • De meeste gesprekken vinden plaats met vrouwen tussen de 30-34 jaar.  
  • Het percentage mannen dat druk ervaart bij het keuzeproces neemt licht toe. Vorig jaar was dat 16% van de mannen en dit jaar 19%.  
  • Driekwart van de personen die een gesprek had, heeft een vaste relatie.  
  • De meeste gesprekken vinden op locatie plaats.  

De uiteindelijke keuze

De meeste mensen melden zich voor keuzehulp in de eerste 8 weken van de zwangerschap. Bij afronding van het traject kiest 29% voor het zelf opvoeden en 22% voor een abortus. Opvallend is dat bij mannen meer dan de helft van de keuze nog onbekend is na het keuzehulpgesprek. Waarschijnlijk komt dit doordat de vrouw uiteindelijk degene is die beslist. 

*en andere die zwanger kunnen worden.
*Vanaf 2023 gebruiken we de term "keuzehulptraject" om duidelijk te maken dat we gegevens registreren per persoon. Een traject kan bestaan uit een of meerdere gesprekken.