Online gespreksgroepen voor geadopteerden.jpg

Een kwalitatief onderzoek onder vrouwen die tot abortus hebben besloten en vrouwen die tot het uitdragen van hun zwangerschap hebben besloten.

Samenvatting
Voor dit onderzoek zijn zowel vrouwen geïnterviewd die voor een abortus hebben gekozen, als vrouwen die hebben besloten om de zwangerschap uit te dragen. Hierbij zijn meerdere aspecten bekeken die van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces, zoals de rol van de partner/verwekker. Deze rol hangt vooral af van de manier waarop de vrouw de relatie met deze partner/verwekker definieert. De rol van de omgeving hangt meer samen met de mate van twijfel bij de vrouw en haar leeftijd.

Rol professionals
Ook is er gekeken naar de rol van de professionals. Zo is de huisarts met name de verwijzer. Deze verwijst bij twijfel vaak naar de abortuskliniek. Een minderheid van de twijfelende vrouwen zoekt een andere professionele instelling. Een negatieve houding ten opzichte van abortus vermoeilijkt het besluitvormingsproces. Door de twijfels die vrouwen die ongewenst zwangerschap hebben, houden zij meestal ook meer afstand ten opzichte van de zwangerschap.

Beweegredenen
Er is ook gekeken naar de beweegredenen van de twee groepen vrouwen. Wanneer gekozen wordt voor het afbreken van de zwangerschap, worden vaak pragmatische redenen genoemd. Redenen tegen abortus zijn vaak meer ‘gevoelsmatig’.
Alle vrouwen die meededen aan het onderzoek geven aan dat het besluit over hun ongewenste zwangerschap als een zware beslissing hebben ervaren. Sommigen van hen vonden dit zelfs (een van) de moeilijkste beslissingen in hun leven.