Bij een voornemen tot afstand ter adoptie wordt een juridische procedure in gang gezet. In Nederland betreft deze procedure een afspraak tussen de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, Fiom en Siriz. Dit is vastgelegd in het ‘Protocol Afstand ter adoptie, maart 2015’. 

Contact met adoptieouders

Het komt regelmatig voor dat een afstandsmoeder op de hoogte blijft over haar kind, bijvoorbeeld via een briefwisseling of contact met de adoptieouders. Dit is afhankelijk van de adoptieouders. Zij zijn de juridische ouders van het kind, dus zij beslissen over dit eventuele contact. Dit contact wordt meestal via Fiom georganiseerd. Een enkele afstandsmoeder ziet haar kind elk half jaar of jaar, maar dat is een uitzondering.

Meer informatie is te vinden in onze 'Folder afstand ter adoptie'. In de 'Folder voor intermediairs' staat informatie voor degenen die beroepsmatig betrokken zijn bij een voornemen tot een afstand ter adoptie.

Astrid Werdmuller, specialist afstand ter adoptie bij Fiom, schreef voor het vaktijdschrift Mobiel een artikel over afstand ter adoptie. In het artikel geeft ze uitleg over de procedure bij een voornemen tot afstand ter adoptie.