Wat is afstand van je kind doen?

Als je je kind afstaat ter adoptie worden alle juridische banden tussen jou en je kind doorgesneden. Je hebt op geen enkele manier zeggenschap meer over je kind en het krijgt de achternaam van de adoptieouders. Het is een ingrijpende beslissing met grote gevolgen. Zo’n beslissing neem je niet zomaar. Daarom hebben de instanties die je begeleiden een bedenktijd ingesteld van drie maanden vanaf de bevalling.

Na de geboorte drie maanden bedenktijd

Als je er over denkt afstand te doen, gaat je kind na de geboorte eerst naar een tijdelijk pleeggezin (neutraal-terrein-gezin) en wordt het gezag overgenomen door een voogd. Jij kan dan nog een paar maanden bijkomen en nadenken. De biologische vader van het kind zal er – als dat mogelijk is - bij betrokken worden. In die drie maanden kan jij (of kunnen jullie) je kind een paar keer zien als je dat wilt. Ook heb je in die tijd, alleen of samen, gesprekken met een hulpverlener van Fiom. Deze hulpverlener helpt je stil te staan bij je gevoelens en gedachtes. Hij of zij kan je precies vertellen hoe een adoptie in zijn werk gaat. Je krijgt bijvoorbeeld informatie over de voor- en nadelen voor jou én voor je kind. Als je in deze periode ook ondersteuning nodig hebt bij praktische zaken helpt Fiom je de juiste hulp te vinden. 

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken moet je goed weten welke alternatieven er zijn. Daarom zal de hulpverlener in deze periode het ook met je hebben over de alternatieven. Je kunt namelijk ook kiezen voor een pleeggezin, dat tijdelijk of tot het volwassen is voor je kind zorgt. Pas als je weet wat alle mogelijkheden inhouden en er voldoende bij stilgestaan hebt, kun je een bewuste keuze maken. Ongeveer drie maanden na de bevalling besluit je (alleen of samen) definitief of je je kind wil afstaan ter adoptie.

Als iemand anders (bijvoorbeeld jeugdzorg) het gezag over je (ongeboren) kind of eventueel andere kind(eren) heeft, zal er gekeken moeten worden welke keuzes je hebt en is het ook onduidelijk of Fiom hierbij betrokken zal zijn/worden. Hierover zal dan altijd eerst overleg moeten zijn tussen Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en Fiom.

Na je keuze voor adoptie

Heb je ná de bedenktijd van drie maanden besloten om je kind af te staan ter adoptie, dan gaat het zo snel mogelijk naar mensen die het willen adopteren. De rechter verlengt het gezag van een voogd over je kind. 

Wanneer de adoptieouders één jaar voor je kind hebben gezorgd kunnen zij de adoptie aanvragen. Dit gebeurt via de rechtbank. In die periode zal de rechter ook van jou willen weten of je er nog steeds achter staat. Op het moment dat de rechter de adoptie uitspreekt, is je kind dus minimaal een jaar en drie maanden oud. Jij bent dan ‘afstandsmoeder’ geworden en de adoptieouders officieel ‘adoptieouders’. De juridische banden van jou met je kind zijn verbroken: het krijgt de achternaam van zijn adoptieouders en is helemaal opgenomen in hun gezin. 

Informatie voor de afstandsmoeder

Hoewel je als afstandsmoeder geen recht meer hebt op je kind, is het wel mogelijk om ieder jaar informatie over haar of hem te ontvangen (zie ook Gesloten en open adoptie). Soms ziet een afstandsmoeder haar kind een paar keer per jaar, maar dat is een uitzondering. Je bent daarbij afhankelijk van wat de adoptieouders goed vinden.

Afstand ter adoptie doen is een ingrijpend besluit dat je niet zomaar neemt. Als je regelmatig contact wil houden met je kind, maar er zelf (momenteel) niet voor kan zorgen kan een (tijdelijk) pleeggezin een mogelijkheid voor je zijn.

Voor mensen die informatie willen over afstand ter adoptie en voor intermediairs die te maken krijgen met afstand ter adoptie hebben wij folders ontwikkeld:

Download de folder 'Afstand ter adoptie' 

Download de folder voor intermediairs

Lees meer over de afstandsprocedure in onze kenniscollectie