Wat is afstand doen?

Als je je kind afstaat ter adoptie worden alle juridische banden tussen jou en je kind doorgesneden. Je hebt geen zeggenschap meer over je kind en het krijgt de achternaam van de adoptieouders. Het is een ingrijpende beslissing met grote gevolgen. Zo’n beslissing neem je niet zomaar. Daarom hebben de instanties die je begeleiden een bedenktijd ingesteld van drie maanden vanaf de bevalling.

Na de geboorte drie maanden bedenktijd

Als je er over denkt afstand te doen, gaat je kindje na de geboorte eerst naar een tijdelijk pleeggezin. Jij kan dan nog een paar maanden bijkomen en nadenken. De biologische vader van het kind zal er – als dat mogelijk is - bij betrokken worden. In die drie maanden kan jij (of kunnen jullie) je kind een paar keer zien als je dat wilt. Ook heb je in die tijd, alleen of samen, gesprekken met een hulpverlener van Fiom. Deze hulpverlener helpt je stil te staan bij je gevoelens en gedachtes. Hij of zij kan je precies vertellen hoe een adoptie in zijn werk gaat. Je krijgt bijvoorbeeld informatie over de voor- en nadelen voor jou én voor je kindje.

Ook vertelt de hulpverlener je welke andere mogelijkheden er zijn. Je kunt namelijk ook kiezen voor een pleeggezin, dat tijdelijk of tot het volwassen is voor je kind zorgt. Pas als je alle mogelijkheden weet en er voldoende bij stilgestaan hebt, kun je bewust kiezen. Rond drie maanden na de bevalling besluit je (alleen of samen) daadwerkelijk of je afstand wilt doen ter adoptie.

Na je keuze voor adoptie

Heb je ná de bedenktijd van drie maanden besloten om je kindje af te staan ter adoptie, dan gaat het zo snel mogelijk naar mensen die het willen adopteren. De rechter ontheft jou uit het gezag over je kind en een voogd van een jeugdzorginstelling krijgt de voogdij.

Wanneer zij één jaar voor je kind hebben gezorgd kunnen de adoptieouders de adoptie aanvragen. Dit gebeurt via de rechtbank. In die periode zal de rechter ook van jou willen weten of je er nog steeds achter staat. Op het moment dat de rechter de adoptie uitspreekt, is je kind dus minimaal een jaar en drie maanden oud. Jij bent dan ‘afstandsmoeder’ geworden en de adoptieouders officieel ‘adoptieouders’. Jouw juridische banden met je kind zijn verbroken: het krijgt de achternaam van zijn adoptieouders en is helemaal opgenomen in hun gezin. Jij hebt geen zeggenschap meer over je kind.

Rechten van afstandsmoeder

Hoewel je als afstandsmoeder geen recht meer hebt op je kind, is het wel mogelijk om ieder jaar informatie over haar of hem te ontvangen (zie ook Gesloten en open adoptie). Soms ziet een afstandsmoeder haar kind een paar keer per jaar, maar dat is een uitzondering. Je bent daarbij afhankelijk van wat de adoptieouders goed vinden.

Afstand doen ter adoptie is een rigoureus besluit dat je niet zomaar neemt. Als je regelmatig contact wilt houden met je kind, maar er niet zelf voor kunt zorgen kan een (tijdelijk) pleeggezin een betere optie zijn.

Voor mensen die informatie willen over afstand ter adoptie en voor intermediairs die te maken krijgen met afstand ter adoptie hebben wij een folder ontwikkeld:

Download de folder 'Afstand ter adoptie' 

Download de folder voor intermediairs

Lees meer over de afstandsprocedure in onze kenniscollectie