De voorkant van de handleiding: Afstand ter Adoptie

Handleiding Afstand ter adoptie Ziekenhuis en Fiom

Elk jaar overwegen gemiddeld tachtig ongewenst zwangere vrouwen in Nederland hun kind af te staan ter adoptie. Als hun voornemen tot afstand van te voren bekend is, wordt de bevalling om die reden in het ziekenhuis gepland. Ook een vrouw die onverwachts bevalt en haar kind wil afstaan komt vaak in het ziekenhuis terecht. Wat moet het ziekenhuis doen als het hier mee te maken krijgt? Deze ‘Handleiding Afstand ter Adoptie Ziekenhuis en Fiom’ is een leidraad voor ieder ziekenhuis om te gebruiken in het geval het te maken krijgt met een zwangere vrouw die afstand overweegt.

protocol-afstand-ter-adoptie-2019_0

Protocol Afstand ter adoptie, oktober 2019

Als een ouder (veelal de moeder), al dan niet gehuwd, zich voorneemt afstand te doen van haar nog ongeboren of pasgeboren kind, wordt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) door Fiom, Siriz of het ziekenhuis benaderd. Indien de RvdK door het ziekenhuis of op andere wijze in kennis wordt gesteld van een voornemen tot afstand, schakelt de RvdK Fiom of Siriz in voor de begeleiding van de afstandsouder(s). In het protocol is vastgelegd hoe, in een dergelijke situatie, de verantwoordelijkheid voor de verschillende activiteiten door de hier genoemde organisaties moet worden ingevuld.